no-img
پارس یونی

برآورد احتمال خطر با استفاده از روش WHAT IF در نیروگاه بخارپتروشیمی رازی - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
برآورد احتمال خطر با استفاده از روش WHAT IF در نیروگاه بخارپتروشیمی رازی
doc
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید
124صفحه

برآورد احتمال خطر با استفاده از روش WHAT IF در نیروگاه بخارپتروشیمی رازی


کلیه عملیات اقتصادی نظیر تولید و ارائه خدمات، نیازمند الزاماتی است که قصور از هر کدام ازآنها میتواند به بروز پیامدهای ناخواسته ای در قالب جراحات تولید کنندگان ، کاربران ، آسیب به فرآیندها و محصولات تولیدی ، صدمات زیست محیطی و سایر دارائیهای با اهمیت بیانجامد . در یک سازمان با خط مشی ایمنی سیستم ، الزامات یادشده از مرحله قبل تا تولید سیستم یعنی فاز ایده و تفکر شروع شده و تا پایان فاز کنار گذاشتن سیستم (فاز انهدام یا دفع) ادامه می یابد. در پایان هر مرحله لازم است در راستای اصلاح سیستم و بهبود مداوم آن بر پایه یافته های حاصل از ارزیابیهای انجام شده ، فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر چرخه بهبود مداوم دمینگ (طرح ریزی ، انجام ، کنترل و اجرا) به مرحله اجرا گذاشته شود.

 تکنیکهای که بر ارزیابی ایمنی سیستم به کار می رود را می توان براساس نوع سیستم ها ، فاز عمر سیستم ، مکانیزم عمل تکنیک از نظر استقرائی یا قیاسی بودن آن ، کمی یا کیفی بودن تکنیک و غیره تقسیم بندی کرد. در این جا به معرفی تکنیک مطالعه عملیات و خطر بعنوان یکی از پرکاربردترین تکنیکهای کیفی که به دیدی سیستماتیک به ارزیابی ایمنی سیستم های فرآیندی می پردازد پرداخته می شود.
در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک ها شناسایی شده و روش های کنترل پیشنهاد میگردد. ارزیابی ریسک یک ‌فرآیند جمع آوری اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات علمی و شفاف برای تعیین سطح ریسک مربوط به یک خطر است. در واقع ارزیابی ریسک یک روش ساختار یافته و سیستماتیک برای شناسایی خطرات و برآورد ریسک برای رتبه‌بندی تصمیمات جهت کاهش ریسک به یک سطح قابل قبول است. این روش برای شناسایی منابع تولید ریسک و اثرات آن (به صورت تقریبی)کاربرد دارد.
این روش برای محاسبه ریسک های در ارتباط با تغییرات تجهیزات، رویه‌های کاربردی و نیروی انسانی مناسب است.جدولی از وقایع ممکن و اثرات آن و همچنین ارزیابی کمی یا کیفی ریسک می ‌تواند نتیجه به کارگیری این روش باشد.
در آنالیز What if باید به این نکته توجه داشت که این روش غالبا برای تعیین ریسک ها و اثرات ناشی از تغییرات تجهیزات، انسان و رویه های کاربردی استفاده می شود.

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۳
آشنایی کلی با مجتمع پتروشیمی رازی ۳
۱-۱ تاریخچه سازمان ۴
۱-۲ خط مشی مدیریت شرکت سهامی پتروشیمی رازی ۵
۱-۳ منطقه جغرافیایی مجتمع ۶
۱-۴ معرفی ۸
۱-۵ مواد اولیه مصرفی ۹
۱-۶ اطلاعات عمومی واحدهای مجتمع ۱۰
۱-۷ مشخصات محصولات وارداتی شرکت پتروشیمی رازی: ۱۲
۱-۸ معرفی واحدهای مجتمع پتروشیمی رازی ۱۴
۱-۸-۱ واحد جذب آب و گازرسانی مسجد سلیمان ۱۴
۱-۸-۲ واحد تفکیک مایعات گازی ۱۵
۱-۸-۳ واحدهای تصفیه گاز ۱۵
۱-۸-۴ واحدهای تولید گوگرد ۱۵
۱-۸-۵ دانه‌بندی گوگرد ۱۵
۱-۸-۶ واحدهای تولید اسید سولفوریک ۱۶
۱-۸-۷ واحد تولید اسید فسفریک ۱۶
۱-۸-۸ واحدهای تولید دی‌آمونیم‌فسفات (D.A.P) و کود مخلوط ۱۶
۱-۸-۹ واحدهای کود اوره ۱۷
۱-۸-۱۰ واحد پروژه اوره گرانول ( واحد اوره شماره ۲ ) ۱۷
۱-۸-۱۱ واحدهای آمونیاک ۱۷
۱-۸-۱۲ واحدهای سرویس‌دهنده ۱۸
۱-۸-۱۳ سایر تاسیسات مجتمع ( تاسیسات کشتیرانی و بسته‌بندی محصولات ) ۱۹
فصل دوم ۲۱
تاریخچه پیدایش ایمنی ۲۱
۲-۱ مقدمه ۲۲
۲-۲ ضرورت وجود ایمنی ۲۲
۲-۳ توسعه HSE در امریکا ۲۳
۲-۴ تقسیم بندی کلی HSE 23
۲-۵ تاریخچه HSE در ایران ۲۵
۲-۶ پرهزینه ترین حوادث جهان ۲۶
۲-۶-۱ حادثه چرنوبیل ۲۶
۲-۶-۲ حادثه شاتل فضایی کلمبیا ۲۶
۲-۶-۳ نشت نفت از نفتکش prestige 26
۲-۶-۴ نشت گاز در خطوط در خطوط لوله شرکت alphaoil 27
۲-۶-۵ نشت نفت از نفت کش شرکت Exxon 27
۲-۶-۶ سقوط تانکر سوخت از پل wiehltal در آلمان ۲۷
۲-۶-۷ انفجار قطار در راه آهن نیشابور ۲۷
۲-۶-۸ انفجار پتروشیمی بند رامام ۲۸
فصل سوم ۲۹
بررسی ریسک ۲۹
۳-۱ مقدمه ۳۰
۳-۲ تعریف ریسک ۳۱
۳-۳ انواع مختلف ریسک ۳۱
۳-۳-۱ ریسک سوداگرانه ۳۱
۳-۳-۲ ریسک خطرناک ۳۲
۳-۳-۳ ریسک استراتژیک ۳۲
۳-۳-۴ ریسک عملیاتی ۳۳
۳-۳-۵ ریسک در اقتصاد ۳۵
۳-۳-۶ ریسک تجاری و غیرتجاری ۳۵
۳-۳-۷ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ۳۶
۳-۴ عناصر اصلی ریسک ۳۶
۳-۴-۱ محتوا ۳۶
۳-۴-۲ فعالیت ۳۷
۳-۴-۳ شرایط ۳۷
۳-۵ روش‌های اندازه‌گیری ریسک ۳۷
۳-۶ ریسک در مهندسی ایمنی ۳۷
۳-۷ ارزیابی ریسک ۳۸
۳-۷-۱ مرحله ی اول: تعریف اهداف ارزیابی کمی ریسک ۳۸
۳-۷-۲ مرحله ی دوم: تسلط یر فرآیند مورد نظر ۳۸
۳-۷-۳ مرحله ی سوم: شناسایی مخاطرات ۳۸
۳-۷-۴ مرحله ی چهارم: تعیین سناریوها ۳۹
۳-۷-۵ مرحله ی پنجم: تحلیل سناریوها ۳۹
۳-۷-۶ مرحله ی ششم: ارزیابی پیامد سناریوها ۳۹
۳-۷-۷ مرحله ی هفتم: تعیین تکرارپذیری سناریوها ۳۹
۳-۷-۸ مرحله ی هشتم: ترکیب ترارپذیری و پیامد سناریوها به منظور ارزیابی ریسک ۳۹
۳-۸ بررسی متون روشهای مختلف ارزیابی ریسک ۴۰
۳-۹ مدیریت ریسک ۴۱
۳-۱۰ مدیریت ریسک ناملموس ۴۲
۳-۱۱ پارادایم مدیریت ریسک ۴۲
۳-۱۲ وظایف پیوسته در مدیریت ریسک ۴۳
۳-۱۳ استراتژی‌های مدیریت ریسک ۴۳
۳-۱۳-۱ انتقال ریسک ۴۴
۳-۱۳-۲ اجتناب از ریسک ۴۴
۳-۱۳-۳ کاهش ریسک ۴۴
۳-۱۳-۴ پذیرش ریسک ۴۴
فصل چهارم ۴۶
بررسی انواع مدل های ارزیابی عملکرد بر مبنای ریسک ۴۶
۴-۱ انواع مدل های ارزیابی عملکرد بر مبنای ریسک ۴۷
۴-۲ مزایایی استفاده از مدل ارزیابی عملکرد بر مبنای ریسک ۴۸
۴-۲-۱ تعیین حدود کلی ۴۸
۴-۲-۲ برنامه ریزی حسابرسی ۴۸
۴-۲-۳ کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی ۴
۹
۴-۲-۴ ارزیابی سیستم کنترل داخلی و اجرای آزمونها محتوا ۴۹
۴-۳ ایمنی سیستم ۵۳
۴-۳-۱ مفاهیم اولیه ایمنی سیستم ۵۳
۴-۳-۲ عوامل طرح ایمنی ۵۳
۴-۳-۳ برنامه ریزی برای انجام وا کاوی ایمنی ۵۳
۴-۳-۴ گرد آوری اطلاعات ۵۴
۴-۳-۵ ارزیابی ریسک ۵۴
۴-۳-۶ پیشنهاد اقدامات ایمنی ۵۴
۴-۳-۷ استفاده از تجهیزات ایمنی در سیستم ۵۵
۴-۳-۸ پذیرش ریسک ۵۵
۴-۴انواع HAZOP 56
۴-۴-۱ HAZOP ‌فرآیند (Process) 56
۴-۴-۲ HAZOP انسانی (Human): 56
۴-۴-۳ HAZOP رویه‌ای (Procedure) : 56
۴-۴-۴ HAZOP نرم افزاری (Software) 57
۴-۵ اهداف مطالعه HAZOP 57
۴-۶ مراحل انجام HAZOP 57
۴-۷ اعضاء گروه HAZOP 57
۴-۸ بررسی مدارک و اطلاعات فنی در HAZOP 58
۴-۹ بررسی مدارک و اطلاعات فنی در HAZOP: 58
۴-۱۰ تقسیم سیستم به قسمت‌‌های کوچکتر: ۵۸
۴-۱۱ انتخاب زیر سیستم: ۵۸
۴-۱۲ انتخاب پارامتر: ۵۸
۴-۱۳ انتخاب کلمات راهنما: (Guide Word) 59
۴-۱۴ مطابقت با معیارهای ایمنی ۶۰
۴-۱۴ ارزیابی ریسک به روش O&SHA : 61
۴-۱۵ ارزیابی درخت خطا FTA 61
۴-۱۶ ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA 61
۴-۱۷ روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظها ETBA : 62
۴-۱۸ روش Aden.S.L.J.Heat 62
۴-۱۹روش Kroner 62
۴-۲۰ روش William Fine 62
۴-۲۱روش M.Toak 63
۴-۲۲ روش M.Toak 63
۴-۲۳ روش Robert N.Anderson 63
۴-۲۴روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان ۶۳
۴-۲۵روش Rolin Geronsin JHA- Job Hazard Assessment 63
۴-۲۶روش Rolin Geronsin 64
۴-۲۷روش Sue cox وRobin Tait 64
۴-۲۸روش Nick w.hurst 64
۴-۲۹روش Milery w.merkhofer,Vinceent T.Covello 64
۴-۳۰ روش Lars Harms – Ringdahl 64
فصل پنجم ۶۵
بررسی روش WHAT IF 65
۵-۱روش WHAT IF 66
۵-۲ فعالیتهای مهندسی : ۶۶
۵-۳ مفاهیم ۶۷
۵-۳-۱ ایمنی : ۶۷
۵-۳-۲ سیستم : ۶۷
۵-۳-۳ خطر : ۶۸
۵-۳-۴ شدت خطر: ۶۸
۵-۳-۵ احتمال خطر : ۶۸
۵-۳-۶ حادثه : ۶۸
۵-۳-۷ شبه حادثه: ۶۸
۵-۳-۸ ریسک: ۶۸
۵-۳-۹ مدیریت ریسک ۶۸
۵-۴ برنامه ریزی ۶۹
۵-۵ تعریف خطر ۶۹
۵-۵-۱ خطر (Hazard): 69
۵-۶ بازنگری ایمنیSafety Review 70
۵-۶-۱ شگست یا نقض : ۷۰
۵-۶-۲ قابلیت اعتماد: ۷۰
۵-۷ بررسی روش WHAT IF 70
۵-۷-۱ هدف ۷۱
۵-۷-۲ روش چه می شود اگر؟ What If : 71
۵-۷-۳ تعریف ارزیابی ریسک ۷۱
۵-۸ تکنیک What if 71
۵-۸-۱ تعریف آنالیز What if 71
۵-۸-۲ مثال تکنیک What if 72
۵-۸-۳ توصیف سیستم : ۷۴
۵-۸-۴ کاربرد روش what if 75
فصل ششم ۷۷
شرح فرایند دیگ های بخار مجتمع پتروشیمی رازی ۷۷
۶-۱ تعریف دیگ بخار ۷۸
۶-۲ انواع دیگ بخار ۷۸
۶-۳ ساختمان مولدهای بخار Water Tabe Boiler: 79
۶-۴ سیستم Super Heater 80
۶-۵ درام بخار Steam Drum 81
۶-۶ سیستم Desuper Heater 82
۶-۷ سیستم Economizer 82
۶-۸ سیستم Feed Water Regulator 82
۶-۹ کوره ۸۲
۶-۱۰ سیستم هوای احتراق ۸۳
۶-۱۱ مشعل ها ۸۳
۶-۱۲ سیستمهای کمکی ۸۴
۶-۱۳ سیستم کنترل آب بویلر ۸۴
۶-۱۴ سیستمهای سوخت ۸۵
۶-۱۵ گاز طبیعی و گاز GTU 85
۶-۱۶ Blow-Down 85
۶-۱۷ بهره برداری از بویلرها ۸۶
۶-۱۸ خواباندن دیگ بخار ۸۹
۶-۱۸-۱ روشهای نگهداری دیگ بخار بعد از خواباندن ۸۹
۶-۱۸-۲ انبار کردن خشک بعد از خواباندن بویلر ۸۹
۶-۱۸-۳ انبار کردنتر بعد از خواباندن بویلر ۹۰
۶-۱۹ بویلرهای پتروشیمی رازی ۹۱
۶-۲۰سیستم تأمین آب BFW در مجتمع ۹۲
۶-۲۱ آب دیگهای بخار B.F.W 92
۶-۲۲ اکسیژن زدایی ۹۳
۶-۲۳ طرز کار Dea erator 93
۶-۲۴ اکسیژن زدایی با مواد شیمیایی ۹۳
۶-۲۵ ترکیبات پلی فسفات PO4 93
۶-۲۶ اضافه کردن سود ۹۴
۶-۲۷ تنظیم شعله بویلر ۹۴
۶-۲۸ تست فشار بویلر pressure Test 94
۶-۲۹ خوابانیدن بویلر با یکی از عوامل TRIP 95
فصل هفتم ۹۶
کاربرد روشWhat If در سیستم بخار پتروشیمی رازی ۹۶
۷-۱ لیست خطرات احتمالی دیگ های بخار ۹۷
۷-۲ ارزیابی خطرات دیگ های بخار به روش what if 97
۷-۲-۱ چه می شود که در لوله های دیگ بخار رسوب کلسیم بوجود می آید؟ ۹۷
۷-۲-۱-۱ راه حل ها: ۹۷
۷-۲-۱-۲ حوادث احتمالی: ۹۸
۷-۲-۱-۳ راه حل پیشنهادی : ۹۸
۷-۲-۲ چه می شود که شلاته کردن کلسیم و منیزیم در دیگ های بخار زیاد شود؟ ۹۸
۷-۲-۲-۱ حوادث احتمالی: ۹۸
۷-۲-۲-۳راه حل پیشنهادی: ۹۸
۷-۲-۲-۳-۱ مضرات EDTA و NTA : 99
۷-۲-۲-۳-۲ مزایای EDTA و NTA : 99
۷-۲-۳ چه می شود که در دیگ های بخار خوردگی به وجود می آید؟ ۹۹
۷-۲-۳-۱حوادث احتمالی: ۹۹
۷-۲-۳-۲ راه حل ها: ۹۹
۷-۲-۳-۳راه حل پیشنهادی: ۹۹
۷-۲-۴ چه می شود که قلیایی بودن آب تغذیه کننده بویلر خارج از محدوده می شود؟ ۱۰۰
۷-۲-۵ راه حل ها: ۱۰۰
۷-۲-۵-۱ حوادث احتمالی: ۱۰۰
۷-۲-۵-۲ راه حل پیشنهادی: ۱۰۰
۷-۲-۶ چه میشود که خوردگی تنشی جلو گیری شود؟ ۱۰۰
۷-۲-۶-۱ خطرات احتمالی: ۱۰۰
۷-۲-۶-۲ راه حل: ۱۰۰
۷-۲-۶-۳ راه حل پیشنهادی: ۱۰۱
۷-۲-۷ چه می شود که رسوب سیلیس در دیگ بخار تشکیل میشود؟ ۱۰۱
۷-۲-۷-۱ حوادث احتمالی: ۱۰۱
۷-۲-۷-۲ راه حل: ۱۰۱
۷-۲-۷-۳ راه حل پیشنهادی: ۱۰۱
۷-۲-۸ چه می شود که پدیده carry over اتفاق می افتد؟ ۱۰۱
۷-۲-۸-۱ حوادث احتمالی: ۱۰۱
۷-۲-۸-۲ راه حل : ۱۰۲
۷-۲-۹ چه می شود که آب دیگ بخار ذلال می شود؟ ۱۰۲
۷-۲-۹-۱ حوادث احتمالی: ۱۰۲
۷-۲-۹-۲ راه حل: ۱۰۲
۷-۲-۹-۳ راه حل پیشنهادی: ۱۰۲
۷-۲-۱۰ چه می شودکه این پراکنده کننده ها لجن ها را پراکنده می کنند؟ ۱۰۳
۷-۲-۱۰-۱ خطرات احتمالی: ۱۰۳
۷-۲-۱۰-۲ راه حل: ۱۰۳
۷-۲-۱۰-۳ راه حل پیشنهادی: ۱۰۳
۷-۲-۱۱ چه می شود که کف در دیگ های بخار ایجاد شود؟ ۱۰۳
۷-۲-۱۱-۱ راه حل: ۱۰۳
۷-۲-۱۱-۲ خطرات احتمالی: ۱۰۳
۷-۲-۱۱-۳ راه حل پیشنهادی: ۱۰۳
۷-۲-۱۲ چه می شود که از بازدارنده های خوردگی برای سیستم های کندانس بخار استفاده می شود؟ ۱۰۴
۷-۲-۱۲-۱ خطرات احتمالی: ۱۰۴
۷-۲-۱۲-۲ راه حل: ۱۰۴
۷-۲-۱۲-۳ راه حل پیشنهادی: ۱۰۴
۷-۲-۱۲-۳-۱ معایب آمونیاک: ۱۰۴
۷-۳ نتیجه گیری ۱۰۶
منابع: ۱۰۹
Abstract: 110

عنوان فهرست اشکال صفحه
شکل ۱-۱ موقعیت پتروشیمی رازی ۷
شکل ۱-۲ درب ورودی پتروشیمی رازی ۸
شکل ۱-۳ واحد جذب آب و گازرسانی مسجد سلیمان ۱۴
شکل ۱-۴ اسکله پتروشیمی رازی ۱۹
شکل ۵-۱ ریسک ۶۹

عنوان فهرست جداول صفحه
جدول ۴-۱ پارامترها ۵۹
جدول ۶-۱ بویلرهای پتروشیمی رازی ۹۲
جدول ۷-۱ جدول تاثیر ناخالصی ها در بخار و دیگ بخار ۱۰۶

 {jfs 181}موضوعات :
برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *