no-img
پارس یونی

مطالعه ای بر تامین و نگهداری پیشگیرانه الکتریکی و برنامه تستینگ برای تجهیزات الکتریکی - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مطالعه ای بر تامین و نگهداری پیشگیرانه الکتریکی و برنامه تستینگ برای تجهیزات الکتریکی
امتیاز 3.50 ( 4 رای )مطالعه ای بر تامین و نگهداری پیشگیرانه الکتریکی و برنامه تستینگ برای تجهیزات الکتریکی">
zip
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطالعه ای بر تامین و نگهداری پیشگیرانه الکتریکی و برنامه تستینگ برای تجهیزات الکتریکی


فرسایش تجهیزات الکتریکی امری عادی می باشد و این فرآیند به محض نصب تجهیزات آغاز می شود.در صورتی که فرسایش تجهیزات کنترل نشود،می تواند موجب افت الکتریکی و عملکرد نامناسب شود.به علاوه ، تغییرات بار یا تناوب های مدار می تواند منجر به انتخاب نامناسب تجهیزات یا نصب دستگاه های محافظ یا دستگاه های گردش در مدارها شود. هدف نگهداری پیشگیرانه الکتریکی۱(EPM) و برنامه آزمایش باید شناسایی این عوامل و فراهم آوری تجهیزاتی جهت اصلاح آنها باشد . با وجودیک برنامه EPM و آزمایش ، می توان خطرات بالقوه ای را که ممکن است موجب افت تجهیزات یا قطع دستگاه الکتریکی شوند کشف و برطرف کرد .

فرسودگی تجهیزات الکتریکی امری عادی می باشد و این فرآیند به محض نصب تجهیزات آغاز می شود.در صورتی که فرسایش تجهیزات کنترل نشود،می تواند موجب افت الکتریکی و عملکرد نامناسب شود.به علاوه ، تغییرات بار یا تناوب های مدار می تواند منجر به انتخاب نامناسب تجهیزات یا نصب دستگاه های محافظ یا دستگاه های گردش در مدارها شود. هدف نگهداری پیشگیرانه الکتریکی۱(EPM) و برنامه آزمایش باید شناسایی این عوامل و فراهم آوری تجهیزاتی جهت اصلاح آنها باشد . با وجودیک برنامه EPM و آزمایش ، می توان خطرات بالقوه ای را که ممکن است موجب افت تجهیزات
یا قطع دستگاه الکتریکی شوند کشف و برطرف کرد همچنین ، EPM نگهداری پیشگیرانه الکترونیکی
برنامه EPM خطراتی راکه ازافت تجهیزات دراثر تعمییرنادرست نشات می گیرندو زندگی افراد وتجهیزات را تهدید می کنند ، به حداقل می رساند.
تجهیزاتی که به درستی تعمییر می شوند ، با کاهش افت های فاجعه آفرین زمان ازکارافتادگی کارخانه را کاهش می دهند. برای انجام عملیات موفقیت آمیز تجهیزات و وسایل الکتریکی ، نصب یک برنامه آزمایشی و تعمیری مؤثر بسیار ضروریست.
این برنامه میتواند با نصب یک بخش تعمیری یا با قرار داد کار با یک شرکت شریک در این کار اجرا شود. برنامه ی EPM باید شامل انجام بررسی ها و آزمایش های روزمره ودستگاه های سیستم مانند ترانزیسفورها ، کابل ها ، بریکر های مدار ، گروه های Switchgear و مشابه و همراه با تجهیزات مرتبط شامل سیم کشی کنترل ، دستگاه های محافظ ، تقویت کننده ی برق ، تجهیزات نظارتی و ابزارهای اندازه گیری باشد .

به دلیل نگرانی های ناشی از کاهش تدریجی منابع نفتی و نتایج وخیم حاصل از گرم شدن جهانی، اقتصاد هیدروژنی به طور اجتناب ناپذیر پدیدار می گردد. پیشرفت اقتصاد هیدروژنی در گرو پیشرفت فنآوری های جداسازی همراه با افزایش بازدهی انرژی و کاهش هزینه می باشد. فن آوری غشا به دلیل مصرف کمتر انرژی و هزینه، سادگی عملیات و همچنین حجم کم و قابلیت حمل آن، یک انتخاب ایده آل جهت خالص سازی گاز هیدروژن به شمار می آیند. با فرض شرایط خلوص هیدروژن (کمتر از۵/۹۹%) و دماهای نسبتاً کم، غشاهای پلیمری از بین گزین ههای دیگر ترجیح داده می شوند. به طورکلی، غشاهای پلیمری عملیاتی مورد استفاده جهت غنی سازی گاز هیدروژن، بر اساس عوامل سینتیکی یا ترمودینامیکی حاکم بر آن، انتخاب گر هیدروژن یا دی اکسیدکربن می باشند. در این مقاله مروری، جدیدترین و پیشرفته ترین غشاهای پلیمری کاربردی در خالص سازی گاز هیدروژن مورد توجه قرار گرفته و روش های متفاوت برای تسهیل عملکرد حقیقی جداسازی گاز ارزیابی شده است. در ادامه برآوردی از مزایا و ضعف های انواع غشاهای مربوطه ارائه شده و دستورالعم لهای آتی محتمل برای توسعه غشاهای پلیمری مقاوم و با عملکرد بالا در اقتصاد هیدروژنی مشخص شده است.
کلمات کلیدی: غشای پلیمری ، جداسازی ، گاز هیدروژن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۱مقدمه ۱
۱.۲چرا تعمیرو آزمایش ۲
۱.۳بازنگری تعمیر الکتریکی و استراتر‍ژی های آزمایشی ۲
۱.۳.۱ عوامل تاثیر گذار در تصمیمات مربوط به بهینه سازی EPM 19
۱.۳.۲ملاکهای کلی یک EPM و یک برنامه آزمایشی موثر ۲۰
۱.۳.۳صلاحیتهای پرسنل EPM 22
۱.۳.۴ بهینه سازی فواصل ۲۳
۱.۳.۵ روند نتایج آزمایش ۲۴
۱.۳.۶ روش ارزیابی افت سیستماتیک ۲۵
۴.۱ طراحی برنامه EPM 28
۱.۴.۱ ملاحظات مدیریت تعمیر و نگهداری ۲۹
۱.۴.۲ الزامات فنی ۳۲
۱.۴.۳ آنچه که برنامه EPM در بر می گیرد ۳۸
۱.۵ مروری کلی بر آزمایش و روش های آزمون ۴۳
۱.۵.۱ انواع آزمایش ها ۴۳
۱.۵.۲ انواع روشهای آزمایش ۴۵
۱.۶ مروری کلی بر نظر یه و عمل دی الکتریک ۵۰
۱.۶.۱ خواص دی الکتریک ( عایق کاری ) ۵۴
۲-۶-۱ عایق کاری به عنوان یک خازن ۵۷
۳-۶-۱ آزمایش های ولتاژ DC در برابر ولتاژ AC 59
۴-۶-۱ وجوهات خرابی عایق کاری ۶۲
۷-۱ مواد عایق کاری برای تجهیزات شبکه الکتریکی ۶۴
۱-۷-۱ طبقات سفت ورقه ، مبله ولوله ۶۵
۲-۷-۱ محصولات پلی استر شیشه ای ۶۵
۳-۷- ۱ پرده ها و صفحات انعطاف پذیر ۶۵
۴-۷-۱ دسته بندی های دمای عایق کاری ۷۴
۸-۱ دلایل تخریب عایق کاری و حالات خرابی تجهیزات الکتریکی ۷۶
۱-۸-۱ حالات خرابی – تجهیزات شبکه الکتریکی ۸۱
۹-۱ تعمیر و نگهداری از دستگاههای حفاظتی و تاثیر آن بر روی خطرات انفجار جرقه ۱۲۷
۱-۹-۱ مبانی تعیمر و نگهداری و آ‍مایش دستگاههای حفاظتی ۱۲۸
۲-۹-۱ آمارهای شکست ۱۴۲
۳-۹-۱ تحلیل خطر تشعشع ۱۴۵
۱-۲ مقدمه ۱۵۰
۲-۲ تست ولتاژ Dc عایق کاری ۱۵۲
۱-۲-۲ پدیده ی دی الکتریکی و قطبش سازی ۱۵۵
۲-۲-۲ فواید و معایب آزمودن جریان مستقیم برق ۱۵۸
۳-۲ روش های آزمودن جریان متناوب برق ۱۵۹
۱-۳-۲ آزمایش مختص مقاومت عایق بندی ۱۶۰
۲-۳-۲ آزمایش ولتاژ فشار قوی ۱۶۴
۴-۲ مبدل ها ۱۶۶
۱-۴-۲ اندزه گیری مقاومت عایق بندی ۱۶۶
۲-۴-۲ آزمایش جذب دی الکتریک ۱۷۴
۳-۴-۲ آزمایش جریان مستقیم برق فشار قوی ۱۷۶
۵-۲ کابل ها و تجهیزات ۱۸۱
۱-۵-۲ تست اندازه گیری مقاومت عایق بندی ۱۸۱
۲-۵-۲ آزمایش فشار مازاد جریان مستقیم برق ۱۸۷
۳-۵-۲ ولتاژ در مقابل آ‍مایش زمان ۱۹۱
۴-۵-۲ جریان تراوشی در مقابل ‍آمایش زمان ۱۹۴
۵-۵-۲ نقش یابی نقصی پتانسیل افزون ۱۹۴
۶-۵-۲ ‍آمایش تولید و اتصال افزایش پتانسیل DC 194
۶۰-۲ کلیدهای الکتریکی و مدار قاطع جریان برق ۱۹۷
۱-۶-۲ ‍آمایش اندازه گیری مقاومت عایق بندی ۱۹۷
۲-۶-۲ آزمایش فشار قوی DC 200
۳-۶-۲ ‍آزمایش اندازه گیری مقاومت تماسی مدار شکن ها ۲۰۲
۷-۲ موتورها و ژنراتورها ۲۰۲
۱-۷-۲ آزمایش مقاومت عایق بندی ۲۰۳
۲-۷-۲ آزمایش اضافه ولتاژ DC 211
۳-۷-۲ آزمایش ولتاژ در برابر جریان تراوش ۲۱۲
۴-۷-۲ جریان تراوش در برابر ‍آمایش زمان ۲۱۳
۸-۲ برق گیرها ۲۱۵
۹-۲ خازن ها ۲۱۷
۱-۹-۲ انجام ‍آزمایش هایی برای کنترل وضعیت واحد خازن پیش از شروع فعالیت ۲۱۷
۲-۹-۲ انجام آ‍زمایش هایی برای کنترل وضعیت واحد خازن پس از شروع فعالیت ۲۱۸
۱۰-۲ ارزیابی قرائت داده هایی آزمایش ۲۲۱
۱-۱۰-۲ ملاک پذیرش برای عایق های مجاز ۲۲۲
۱۱-۲ اقدامات احتیاطی هنگام انجام آزمایش های DC 226
نتایج ۲۲۹
منابع ۲۳۰
Abstrac 236

 

 

فهرست جداول :
عنوان صفحه
جدول ۱-۱ ثابت دی الکتریک مواد عایق ۵۸
جدول ۲-۱ طبقه بندی حرارتی سیسم های عایق الکتریک ۷۵
جدول ۳-۱ علل افت الکتریک مبدل ۸۳
جدول ۴-۱ پراکندگی افت الکتریکی بر اساس کهنگی مبدل با سرعت ۲۵MVA و بالاتر ۸۴
جدول ۵-۱ حالت شکست ، عوامل ایجاد فشار، و تاثیرات ترانسفورماتورها ۸۷
جدول ۶-۱ مروری کلی بر اجزاء آسیب دیده قطع کننده ۹۵
جدول ۷-۱ حالت شکست ، عوامل ایجاد فشار، و تاثیرات بر قطع کننده های مدار ۹۹
جدول ۸-۱ حالت شکست ف عوامل ایجاد فشار، و تاثیرات رله های کلید اتصال با ولتاژ پایین ۱۰۵
جدول ۹-۱ حالت شکست ، عوامل ایجاد فشار، و تاثیرات گذرگاه ، کلید اتصال با ولتاژ پایین ۱۰۷
جدول ۱۰-۱ حالت شکست ، عوامل ایجاد فشار ، و تاثیرات کابل ها ۱۱۴
جدول ۱۱-۱ متوسط طول عمر موتور الکتریکی ۱۲۶
جدول ۱۲-۱ حالت شکست ، عوامل ایجاد فشار، و تاثیرات دستگاه ها ۱۲۶
جدول ۲-۲ مقادیر مقاومت عایق بندی نمونه برای ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت ۱۶۷
جدول ۳-۲ مقادیر تست عایق برای تعمیر و نگهداری روزمره ترانسفورماتورهای ۱۷۵
جدول ۴-۲ فاکتورهای تبدیل برای آزمایشات DC Hi-pot 189
جدول ۵-۲ ولتاژهای تست میدان کابل های با روکش محافظ ۶۹ کیلو ولت ولتاژ سیستو ۱۹۰
جدول ۶-۲ مقادیر ‍آزمایش تعمیر و نگهداری DC 201
جدول ۷-۲ اتصالات تست مقاومت عایق ۲۰۹
جدول ۸-۲ آزمایشات میدانی با ولتاژ بالا از خازن AC به DC 219
جدول ۹-۲ حداقل مقدار مقاومت قابل قبول به ۲۰MC برای جریان دار کردن
بی خطر تجهیزات الکتریکی ۲۲۲
جدول ۱۰-۲ ارزیابی قرائت داده های آزمایشی ۲۲۵
جدول ۱۱-۲ نمونه ارائه شده برای یک برق گیر ممکن است مانند زیر باشد ۲۲۵
جدول ۱۲-۲ : نمونه ارائه شده برای یک ژنراتور احتمالاً به صورت زیر است ۲۲۵
جدول ۱۳-۲ نمونه ای از مقادیر مقاومت عایق یک مبدل ۲۲۶
۱۴-۲ نمونه ای از DAR برای موتورها و ژنراتورها ۲۲۶
جدول ۱۵-۲ مقادیر نشان دهنده مقاومت برای تجهیزات الکتریکی ۲۲۷

 
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱کاربرد رایج از استراتژی تعمیر برای برنامه ی RCM 8
شکل ۲-۱ مثالی برای استفاده ی عملی تعمیرات و نگهداری فعال یک اتومبیل است ۹
شکل ۳-۱ درخت منطق تصمیم گیری برای استراتژی تعمیر و نگهداری ۱۰
شکل ۴-۱ نمونه ای از نمودار تک خطی یک سیستم توزیع برق ۳۳
شکل ۵-۱ نمونه ایی از نمودار تجهیزات الکتریکی (a ) ، کنترل اولیه (b ) و اتصالات داخلی (c ) 34
شکل ۶-۱ (a )خازن هوایی صفحه موازی (b ) خازن صفحه موازی ، مواد دی الکتریک ۵۶
شکل ۷-۱ بازنمایی الکتریکی عایق کاری (a ) بی نقص و (b ) سودمند ۵۸
شکل ۸-۱سیستم عایق نامی برای KV 10 63
شکل ۹-۱ سیستم عایق آلوده به آینده های هوا و آب ۶۳
شکل ۱۰-۱ شرحی از یک مبدل خراب : (a ) مرحله ۱و ۲ ، (b )مرحله (۲)و (۳ ) ، (c ) مرحله آخر – آتش مبدل را فرا گرفتند ۹۱
شکل ۱۱-۱ خسارت آتش گرفتن شکل در نتیجه گیری ناتوانی شکل در بر طرف کردن نارسایی ۹۳
۱۲-۱ اجزاء اصلی یک قطع کننده مدار با در پوش پرسی دازنتیرل دی کی اجزا ء اصلی یک مدار قطع کننده با در پوش پرسی، موسسه آموزشی AVO ، شرکت دالاس ( تجدید نظر سال ۲۰۰۷ ، صفحه ۱۴) (با کسب اجازه) ۱۳۳
شکل ۱۳-۱مکاندیسو توان توان عملکرد قطع مدار DC چکش رسیوبری از ذیتزل. دی کی . نگهداری و تعمیر قطع کننده مدار ، مدل۲ ، موسسه ی آموزشی آوو ، شرکت دالاس ، TX ( تجدید نظر در سال ۲۰۰۷ ، صفحه ی ۳۴ ) ( با کسب اجازه ) ۱۳۷
شکل ۱-۱۴ مکانیز و عملیاتی انرژی ذخیره شده جریان هوا در قطع کننده مدار از نیتزل دی . کی . نگهداری قطع کننده جریان ، فصل ۴ ، موسسه ی آموزشی آوو ، شرکت دالاس ، TX ( تجدید نظر در سال ۲۰۰۶ صفحه ۱۸-۴ ) ( با کسب اجاره ) ۱۳۸
شکل ۱۵-۱ مکانیسم عملکرد سیم پیچی برق ( از نیترل دی . کی . تعمیر و نگهداری قطع کننده مدار ،قطع ۱ ، موسسه آموزشی آوو ، شرکت دالاس ، TX ( تجدید نظر در سال ۲۰۰۶ ، صفحه ی ۱۰-۱ ) ( با کسب اجازه ) ۱۳۹
شکل ۱۶-۱ رله اولیه برای سیستو برق ( از نتیرل دی . کی . تعمیر و نگهداری رله های حفاظتی ، مدل ۳ ، موسسه ی آموزشی آوو ریا، شرکت دالاس ، TX ( تجدید نظر در سال صفحه ی ۵ ) ( با کسب اجازه ) ۱۴۰
شکل ۱۷-۱ واحد جریان لحظه ای ( از نیترل دی . کی تعمیر و تعمیر و
نگهداری رله های حفاظتی ، مدل ۳ ، موسسه ی آموزشی آوو ، شرکت دالاس ، TX ( تجدید نظر در سال صفحه ۲۴) ( با کسب اجازه ) ۱۴۲
شکل ۱۸-۱ بر چسب مورد نظر ۱۶-۱۰ NEC ( از K ، D ، Neitzel ، کتاب های درسی مختلف ایمنی الکتریکی ، بر چسب مورد نظر ۱۶. ۱۱۰ NEC انجمن آموزشی AVO ، با مجوز ۱۴۹
شکل ۱۹-۱ بر چسب ارائه شده برای خطر تشعشع قوس ( از K ، ِ T Neitzel ، کتاب های درسی مختلف ایمنی الکتریکی ، بر چسب شده به رای تشعشع قوس ، انجمن آموزشی AVO با مجوز ) ۱۵۰
شکل ۱-۲ مدار الکتریکی عایق تحت تست ولتاژ DC 153
شکل ۲-۲ جر یان های مختلف تراوشی به علت کاربرد ولتاژ بالای DC در سیستم عایق کاری ۱۵۶
شکل ۳-۲ (a ) مگا متر الکتریکی ۵۰۰۰ و (b ) دستگاه دی الکتر یک ۱۵ کیلو ولت DC 160
شکل ۴-۲ تست اتصالات مقاومت مدار ۱۶۹
شکل ۵-۲ تست اتصالات مقاومت مدار در ترانسفورماتور ۳ فاز ۱۷۱
شکل ۶-۲ ۱۷۷
شکل ۷-۲ ۱۸۴
شکل ۸-۲ ۱۹۱
شکل ۹-۲ نقاط فشار قوی جریان برق ولتاژ مرحله ای ۱۹۲
شکل ۱۰-۲ جریان تراوشی در مقایسه با زمان ۱۹۵
شکل ۱۱-۲ آزمایش فشار قوی برای کابل ها و دستگاه های مرتبط و دستگاه هایی که قرار است طی آزمایش ها اتصالشان قطع شود ۱۹۵
شکل ۱۲-۱ نمونه ای از اتصال برای ازمایش مقاومت عایق بندی مدار قطع برق بر حالت مدار باز ۱۹۸
شکل ۱۳-۲ آزمایش مقاومت عایق مدار انشعابی برای اتصال صفحه ی توزیع به زمین ۱۹۹
شکل ۱۴-۲ نمونه ای از اتصال هنگام فعالیت برای دستگاه های همزمان ۲۰۴
شکل ۱۵-۲ اتصالات آزمایشی برای اندازه گیری مقاومت عایق سوئیچ میدانی ۲۰۴
شکل ۱۶-۲ اتصال آزمایشی برای آزمایش کلی سوئیچ استاتور ۲۰۶
شکل ۱۷-۲ اتصال آزمایشی یک سیستم کلی برای موتور ها و ژانراتورها ، ( a ) سیستم ژانراتور (b ) موتور ۲۰۷
شکل ۱۸ -۲ دیاگرام اتصال برای آزمایش مجزای سیستم استاتور ۲۰۸
شکل ۱۹-۲ اتصالات آزمایشی اضافه ولتاژ DC برای آرماتور دستگاه AC استاتور ۲۱۲
شکل ۲۰-۲ اتصالات تست برق گیر (a )( اتصال تست پایه برای برق گیر (b ) تست برق گیر در مقدار بالا (c) تست برق گیر میانی ( d ) تست دکمه برق گیر ۲۱۶موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *