no-img
پارس یونی

طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق
zip
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

طراحی و ساخت سیستم اعلان و اطفاء حریق


سنسور دمای LM35 :سانتیگراد می باشد. LM35 نیازی به کالیبره شدن ندارد زیرا ذاتا کالیبره است. خروجی آن mv10 در ازای هر درجه سانتیگراد است. این سنسور دارای دقت در دمای اتاق و در تمام بازه کاربردی آن یعنی از -۵۵ تا -۱۵۰ است. امپدانس خروجی کوچک، خروجی خطی و کالیبراسیون دقیق ذاتی آن ارتباط با آن را برای بازخوانی و کنترل مدارات ساده می کند. از آنجائیکه این سنسور تنها ma60 از منبع جریان می کشد، خیلی کم افزایش دمای داخلی پیدا می کند

( کمتر از ۰.۱ درجه در دمای اتاق ).
خلاصه ای از خصوصیات LM35 عباتست از :
● کالیبره شده داخلی بر حسب سلسیوس.
● دارای مقیاس خطی .
● دقت تضمین شده ۰.۵ ( در دمای ۲۵ )
● بازه مجاز -۵۵ تا -۱۵۰ درجه سانتیگراد.
● قیمت مناسب پایین.
●کار با ولتاژهای ۴ تا ۳۰ ولت.
● جریان درین کمتر از ۶۰.
● تولید گرمای داخلی کمتر از ۰.۰۸ .
● عملکرد غیر خطی تنها در حدود .
● امپدانس خروجی پایین، برای بار .
مشخصات دقیق تر برای انواع سریهای LM35 و همچنین انواع بسته بندیهای آن در انتهای پایان نامه بصورت ضمیمه آورده شده است.

سنسور گازوحرارت, میکروکنترولر
عنوان صفحه
——————————————————————-

شکل۱-۱ اشکال مختلف سنسور دما…………………………………………………………..۲
شکل۲-۱ اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز………………………………………………۳
شکل۳-۱ مدار داخلی ………………………………………………………………………۴
شکل۴-۱ سنسورها ودتکتورهای موجود در بازار…………………………………………..۵
شکل۵-۱ راه اندازی وبایاس سنسور گاز……………………………………………………..۶
شکل۱-۲ پایه های میکروکنترولر…………………………………………………………….۹
شکل۲-۲ مدار داخلی میکروکنترولر ……………………………………………………….۱۰
شکل۳-۲ شکل واحد کنترل کلاک میکرو…………………………………………………..۱۴
شکل۱-۳ شماتیک سیستم اعلان واطفاء حریق……………………………………………..۲۵
شکل۲-۳ پشت فیبر سیستم اعلان واطفاء حریق……………………………………………۲۶

 

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
——————————————————————-

جدول۱-۱ ولتاز آستانه پایه ریست……………………………………………………………۱۲
جدول۲-۱ منابع کلاک………………………………………………………………………..۱۵
……………………………………………………………..۲۲ RS232جدول۳-۱ اسامی وپایه
جدول۴-۱ پایه های نمایشگر…………………………………………………………………۲۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ

فهرست مطالب
عنوان صفحه
—————————————————————————-

فصل یکم- سنسورها……………………………………………………………………………۱
۱-۱ سنسوردما …………………………………………………………………………………۱
۲-۱ سنسور گاز………………………………………………………………………………..۳
فصل دوم-میکروکنترولر در سیستم …………………………………………………………..۷
۱-۲ مختصری از میکروکنترولر……………………………………………………………..۷ خصوصیات میکرو کنترلر………………………………………………………………..۸۲-۲
۳-۲ ترکیب پایه ………………………………………………………………………………. ۹
۴-۲ بلوک دیاگرام…………………………………………………………………………….۱۰
۵-۲ توصیف پایه ها…………………………………………………………………………..۱۱
۶-۲ هسته مرکزی…………………………………………………………………………….۱۲
۷-۲ حافظه میکروکنترولر……………………………………………………………………۱۳
۸-۲مبدل آنالوگ به دیجیتال…………………………………………………………………..۱۷
۲۰ …………………………………………………………ADC9-2 کانال
۱۰-۲ حذف نویز آنالوگ……………………………………………………………………..۲۱
۱۱-۲ تراشه…………………………………………………………………………………..۲۲
۱۲-۲ برسی ………………………………………………………………………………….۲۳

مراجع………………………………………………………………………………………….۲۵
پیوست۱ اطلاعات فنی عناصر سیستم اعلان واطفاء حریق………………………………..۲۶
پ ۱-۱ اطلاعات سنسورگاز…………………………………………………………………۲۶
پ۲-۱ اطلاعات سنسور دما………………………………………………………………….۲۸
پ۳-۱ اطلاعات میکروکنترولر……………………………………………………………..۳۲

 

{jfs 135}موضوعات :
برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *