no-img
پارس یونی

جداسازی گاز هیدروژن با کاربرد غشاهای پلیمیری - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

جداسازی گاز هیدروژن با کاربرد غشاهای پلیمیری
امتیاز 3.00 ( 4 رای )جداسازی گاز هیدروژن با کاربرد غشاهای پلیمیری">
zip
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

جداسازی گاز هیدروژن با کاربرد غشاهای پلیمیری


به دلیل نگرانی های ناشی از کاهش تدریجی منابع نفتی و نتایج وخیم حاصل از گرم شدن جهانی، اقتصاد هیدروژنی به طور اجتناب ناپذیر پدیدار می گردد. پیشرفت اقتصاد هیدروژنی در گرو پیشرفت فنآوری های جداسازی همراه با افزایش بازدهی انرژی و کاهش هزینه می باشد.

فن آوری غشا به دلیل مصرف کمتر انرژی و هزینه، سادگی عملیات و همچنین حجم کم و قابلیت حمل آن، یک انتخاب ایده آل جهت خالص سازی گاز هیدروژن به شمار می آیند. با فرض شرایط خلوص هیدروژن (کمتر از۵/۹۹%) و دماهای نسبتاً کم، غشاهای پلیمری از بین گزین ههای دیگر ترجیح داده می شوند. به طورکلی، غشاهای پلیمری عملیاتی مورد استفاده جهت غنی سازی گاز هیدروژن، بر اساس عوامل سینتیکی یا ترمودینامیکی حاکم بر آن، انتخاب گر هیدروژن یا دی اکسیدکربن می باشند. در این مقاله مروری، جدیدترین و پیشرفته ترین غشاهای پلیمری کاربردی در خالص سازی گاز هیدروژن مورد توجه قرار گرفته و روش های متفاوت برای تسهیل عملکرد حقیقی جداسازی گاز ارزیابی شده است. در ادامه برآوردی از مزایا و ضعف های انواع غشاهای مربوطه ارائه شده و دستورالعم لهای آتی محتمل برای توسعه غشاهای پلیمری مقاوم و با عملکرد بالا در اقتصاد هیدروژنی مشخص شده است.
کلمات کلیدی: غشای پلیمری ، جداسازی ، گاز هیدروژن

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
معرفی فناوری غشا ۲
مقدمه ۳
۱-۲- تعریف غشا ۳
۱-۳- تاریخچه ۴
۱-۴- نیروی محرکه در فرایندهای غشایی ۸
۱-۵- انواع غشاها ۹
۱-۵-۱- غشاهای متقارن ۹
۱-۵-۱-۱- غشاهای میکرومتخلخل ۹
۱-۵-۱-۲- غشاهای چگال (نامتخلخل) ۱۰
۱-۵-۱-۳- غشاهای باردار الکتریکی ۱۱
۱-۵-۲- غشاهای نامتقارن ۱۱
۱-۵-۳- غشاهای سرامیکی، فلزی و مایع ۱۲
۱-۵-۴- غشاهای مرکب ۱۳
۱-۶- فرایندهای غشایی ۱۳
۱-۷- غشاهای بنیادی ۲۱
۱-۸- انتخاب جنس غشا ۲۲
۱-۹- ماژول های غشایی ۲۲
۱-۱۰- آینده غشاء ۲۳
۱-۱۰-۱- گزینش پذیری ۲۳
۱-۱۰-۲- میزان تولید ۲۴
۱-۱۰-۳- قابلیت اطمینان عملیاتی ۲۴
فصل دوم ۲۶
انواع غشاء ۲۶
۲-۱- مقدمه ۲۷
۲-۲- غشاهای سرامیکی ۲۷
۲-۲-۱- مقدمه ای بر غشاهای سرامیکی ۲۷
۲-۲-۳- روش ساخت ۲۸
۲-۲-۴- ماژول ها ۲۹
۲-۲-۵- کاربردها ۳۱
۲-۲-۵-۱- صنایع نفت و پتروشیمی ۳۱
۲-۲-۵-۲- صنایع غذایی ۳۲
۲-۲-۵-۳- صنایع دارویی و بیوتکنولوژی ۳۲
۲-۳- غشاهای فلزی ۳۳
۲-۳-۱- مقدمه ۳۳
۲-۳-۲- تئوری ۳۳
۲-۳-۳- روش ساخت ۳۵
۲-۳-۴- ملاحظات اقتصادی و شرایط عملیاتی ۳۵
۲-۳-۵- آینده غشا فلزی ۳۶
۲-۴- غشاهای پلیمری ۳۶
۲-۴-۱- مقدمه ۳۶
۲-۴-۲- ساختار غشا ۳۶
۲-۴-۳- کاربردها ۳۸
۲-۴-۳-۱- میکرو فیلتراسیون ۳۸
۲-۴-۳-۲- اولترافیلتراسیون ۳۸
۲-۴-۳-۳- نانو فیلتراسیون ۳۹
۲-۴-۳-۴- جداسازی گازها ۴۰
۲-۴-۳-۵- اسمز معکوس ۴۰
۲-۴-۳-۶- دیالیز ۴۰
۲-۴-۳-۷- تراوش تبخیری ۴۱
فصل سوم ۴۲
جداسازی گاز هیدروژن با کاربرد غشاهای پلیمری ۴۲
۳-۱-هیدروژن ۴۳
۳-۲-تحقیق و توسعه ۴۵
مسائل ایمنی ۴۵
۳-۳-اقتصاد هیدروژن ۴۵
۳-۴-غشاهای پلیمری در اقتصاد هیدروژنی ۴۶
۳-۴-۱-مقدمه ۴۶
۳-۵-مکانیسم های انتقال گاز ۴۹
۳-۶-انواع غشاها برای خالص سازی هیدروژن ۵۱
۳-۷-غشاهای پلیمری انتخاب گر هیدروژن ۵۴
۳-۸-آلیاژهای پلیمری ۵۵
۳-۹-مزایا و معایب غشاهای انتخاب گر هیدروژن ۵۵
۳-۱۱-استفاده از غشاهای پلیمری در جداسازی گازها ۵۷
۳-۱۲-تهیه غشاءپلیمری برای جداسازی هیدروژن از گاز سنتز ۵۸
۳-۱۳-جداسازی گازهای صنعتی با استفاده از زئولیت نوع DDR و روش sweep gas 58
۳-۱۴-جداسازی هیدروژن از گاز دورریز واحدآمونیاک با استفاده از راکتور کاتالیستی غشایی ۵۹
۳-۱۵-سنتز هیبریدی به منظور جداسازی هیدروژن از متان ۶۰
۳-۱۶-فناوری غشایی و کاربرد آن در جدا سازی گاز ۶۱
۳-۱۶-۱-فرایند جداسازی غشائی ۶۱
۳-۱۶-۲-انواع فرایندهای غشائی: ۶۲
۳-۱۶-۲-مزایای تکنولوژی غشائی: ۶۲
۳-۱۷-جداسازی گاز توسط تکنولوژی غشایی ۶۳
۳-۱۹- تحقیقات در زمینه فناوری جدا سازی غشایی گازها در داخل کشور ۶۷
۳-۲۰-بررسی های تئوری مکانسیم جداسازی توسط غشاء ۶۷
۳-۲۱-چالش های پیش رو در کاربرد غشاها برای جداسازی گاز ۶۹
۳-۲۲-توزیع نانوذرات در داخل شبکه پلیمری غشا ۷۲
منابع : ۷۷

 موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *