no-img
پارس یونی

جداسازی و بازیافت (۲Tio) از پسماند ساخت کاتالیست پلی اتیلن سنگین واستفاده آن به عنوان رنگدانه در صنعت رنگ - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

جداسازی و بازیافت (۲Tio) از پسماند ساخت کاتالیست پلی اتیلن سنگین واستفاده آن به عنوان رنگدانه در صنعت رنگ
امتیاز 2.00 ( 4 رای )جداسازی و بازیافت (۲Tio) از پسماند ساخت کاتالیست پلی اتیلن سنگین واستفاده آن به عنوان رنگدانه در صنعت رنگ">
zip
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید

جداسازی و بازیافت (۲Tio) از پسماند ساخت کاتالیست پلی اتیلن سنگین واستفاده آن به عنوان رنگدانه در صنعت رنگ


پلی اتیلن ترفتالات (PET) یک ترموپلاستیک پلی استر است که به دلیل خواص مطلوب در صنایع مختلف از جمله تولید بطری کاربرد دارد. بنابراین استفاده از این پلیمر روند افزایشی بسیار شدیدی داشته است. 

 

PET طی زمان استفاده دستخوش تغییراتی در وزن مولکولی شده که باعث تخریب و کاهش وزن مولکولی آن می گردد. در این مطالعه از میان روش های مکانیکی مختلف فرآیند توسعه زنجیر جهت افزایش گرانروی ذاتی  PETوPMDA به عنوان توسعه دهنده ی زنجیر انتخاب شده است. هدف بررسی پارامترهای سینیتکی واکنش توسعه زنجیر یعنی غلظت توسعه دهنده و زمان اقامت (واکنش) است که در یک اکسترودر دو مارپیچ غیر همسانگرد صورت گرفت. مقدار گرانروی ذاتی با افزودن مقادیر مختلف PMDA در زمان ثابت در قسمت اول و افزایش زمان اقامت در غلظت ثابت نیز  در قسمت دوم این مطالعه بررسی شده است. 

آزمون گرانروی ذاتی و گروه انتهایی کربوکسیل و MFI جهت ارزیابی فرآیند صورت گرفت که افزایش گرانروی ذاتی و MFI نمونه ها و همچنین کاهش گروه کربوکسیل نشان دهنده‌ی موفقیت آمیز بودن فرآیند بود. 

 

با نگاهی به اطرافمان می توانیم انبوهی از وسایل پلاستیکی را مشاهده کنیم. تقریباً در بیشترین صنایع کوچک و بزرگ امروز دنیا، نمونه های طلقی و پلاستیکی قطعات، وسایل و سازها اساس محصولات تولید شده راتشکیل می دهند. 

به بیان دیگر، هر محصولی را که  مصرف می کنیم، از غذایی که می خوریم تا لوازم برقی به نحوی با پلاستیک سر وکار دارد و حداقل در بسته بندی آن از این مواد استفاده شده است. علاوه بر این در صنایع مختلف از قبیل خود رو سازی، لوازم خانگی، کامپیوتر و عمومی مانند پزشکی کاربرد بسیاری دارند. این پلاستیک ها در کنار کارآمدیشان روز به روز بیشتر گریبان ما انسانها را با معضلات زیست محیطی که به همراه آورده اند، می فشارند، چرا که بیشتر پلاستیک های معمولی در بازار از فرآورده های نفتی اگر بخواهیم جهان آینده را مانند یک انسان تصور کنیم، موجودی با هوش مصنوعی پیکری پلیمری خواهد بود و اگر بگوییم این روزهای دنیای ما در حال تبدیل شدن به جهانی پلاستیکی است، گزاف نگفته ایم و زغال سنگ تولید شده و غیر قابل برگشت به محیط هستند و تجزیه و برگشت به محیط آنها چند هزار سال طول می کشد. 

 

در چنین شرایطی محققان علوم زیستی برای نجات بشر از شر انبوه زباله های پلاستیکی که هر دقیقه هم بر حجمشان افزوده می شود گزینه‌هایی مانند بازیافت و تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر از منابع تجدید شونده مانند گیاهان را پیش رو دارند.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: بخش تئوری

۱-PET (پلی اتیلن ترفتالات) ۶

۱-۱ سنتز PET 8

۱-۲ انتقالات حرارتی PET و کریستالینیتی ۱۰

۱-۳ انواع گرید PET 10

۱-۴ کاربردهای PET و فرآیندها ۱۱

۱-۵ پارامترهای موثر بر کیفیت رزینPET 12

۱-۶ اکستروژن ۱۳

۱-۶-۱ قالبگیری اکستروژن ۱۳

۱-۶-۲ اکستروژن برای تولید فوم ۱۴

۱-۷ قالبگیری تزریقی ۱۴

۱-۸ قالبگیری دمشی ۱۵

۱-۹ مزایا و معایب استفاده از بطریهای PET 15

فصل دوم: تکنولوژی های بازیافت PET

مقدمه ۱۷

۲- فرآیند مجدد مذاب ۱۷

۲-۱ کاهش گرانروی ذاتی ۱۸

۲-۲ تخریب در دراز مدت ۲۰

۲-۳ استراتژی ها برای حفظ گرانروی ذاتی حین فرآیند مجدد و افزایش گرانروی ذاتی PET بازیافتی ۲۰

۲-۳-۱ خشک کردن شدید ۲۲

۲-۳-۲ فرآیند مجدد با گاز زدایی تحت خلاء ۲۳

۲-۳-۳ پایدار کننده ها ۲۵

۲-۳-۴ پلیمریزاسیون حالت جامد ۲۵

۲-۳-۵ توسعه زنجیر ۲۵

فصل سوم: بازیافت  PET

۳- بازیافت PET 29

۳-۱ موانع بازیافت PET 32

۳-۲ موارد کاربرد PET بازیافتی ۳۲

۳-۳ آلاینده ها در چیپس های PET بازیافتی ۳۴

۳-۳-۱ آلاینده های تشکیل شده از اسید ۳۴

۳-۳-۲ رطوبت ۳۷

۳-۳-۳ برچسب ها ۳۹

۳-۳-۴ چسب های برچسب ۳۹

۳-۳-۵ آلاینده رنگی ۴۰

۳-۳-۶ جوهر های چاپ ۴۰

۳-۳-۷ ناخالصی های ذره ای ۴۰

۳-۳-۸ برهم کنش اثر فلزات ۴۰

۳-۳-۹ آلاینده خارجی ۴۱

۳-۳-۱۰ استالدهید ۴۱

۳-۴  فرآیند های متداول بازیافت POSTC-PET 42

۳-۴-۱ بازیافت شیمیایی ۴۲

۳-۴-۲ بازیافت مکانیکی ۴۴

۳-۴-۳ مراحل بازیافت مکانیکی ۴۵

۳-۴-۴ حذف آلاینده ها ۴۶

۳-۴-۴-۱ فرآیندهای جداسازی و شستشوی PET 47

۳-۴-۴-۱-۱ جداسازی Float – Sink 47

۳-۴-۴-۱-۲ شستشو ۴۷

۳-۴-۴-۱-۲-۱ شستشوی آبی ۴۸

۳-۴-۴-۱-۲-۲ شستشو با حلال ۴۹

۳-۴-۴-۱-۲-۳ خالص سازی با انحلال و رسوب سازی ۵۰

۳-۴-۴-۱-۲-۴ خشک کردن ۵۲

 

فصل چهارم: فرآیند توسعه زنجیر- اکستروژن واکنشی

۴- فرآیند توسعه زنجیر-اکستروژن واکنشی ۵۳

۴-۱ اثر گروه های انتهایی ۵۳

۴-۲ واکنش اتصال عرضی ۵۴

۴-۳  توسعه دهنده های زنجیر ۵۷

۴-۴ متغییرهای آزمایشگاهی فرآیند توسعه زنجیر ۶۴

۴-۵ تجهیزات فرآیند توسعه ز نجیر ۶۶

۴-۶ فرآیند اکستروژن واکنشی ۶۶

۴-۶-۱ اکسترودر تک مارپیچ ۶۸

۴-۶-۲ اکسترودر دو مارپیچ ۶۸

۴-۷ پایداری سیستم اکستروژن واکنشی ۶۹

۴-۸ اثر توسعه زنجیر بر کریستالینیتی و گذار های حرارتی ۷۰

۴-۸-۱ گذارهای حرارتی و کریستالینیتی ۷۱

۴-۸-۲ پدیده پیک های ذوب چندتایی ۷۳

۴-۹ افزایش استحکام مذاب ۷۵

۴-۱۰ فسفیت ها ۷۵

فصل پنجم: پلیمریزاسیون حالت جامد

۵- پلیمریزاسیون حالت جامد ۷۸

۵-۱ مراحل پشت سر هم در پلیمریزاسیون حالت جامد ۷۹

۵-۲ واکنشهای  استریفیکاسیون وترانس استریفیکاسیون ۸۰

۵-۳ دفع رطوبت ۸۱

۵-۴ کریستالیزاسیون در PET   ۸۲

۵-۵ انواع فرآیند های  پلیمریزاسیون حالت جامد   ۸۲

۵-۵-۱ فرآیند Uop-Sinco 83

۵-۵-۲ فرآیند Buhler 84

۵-۵-۳ فرآیندBepex : 84

۵-۵-۴ فرآیند Aquafil – Buhler 85

۵-۵-۵ فرآیندInvista NG3   ۸۶

۵-۵-۶ فرآیند M&G   ۸۹

۵-۶ واحدهای خالص سازی نیتروژن در فرآیند پلیمریزاسیون حالت جامد ۹۱

۵-۷ بازیافت چیپس های پلی اتیلن ترفتالات با استفاده از پلیمریزاسیون حالت جامد (SSP) 93

۵-۷-۱ تکنولوژی   UOP – Sinco R – PET 94

۵-۷-۲ بازیافت بطری ـ به ـ بطری Buhler   ۹۴

۵-۸ تکنولوژیهای شکل دهی ذره ۹۵

فصل ششم: خواص RER-PET

۶- خواص PET بازیافت شده به روش مکانیکی ۹۸

۶-۱ ترکیبات قابل استخراج ۹۹

۶-۲ فرآیند پذیری ۱۰۰

۶-۳ هیدرولیز ۱۰۰

۶-۴ خواص مکانیکی ۱۰۰

فصل هفتم: فرآیند ISBM

۷- فرآیند ISBM 103

۷-۱ قالبگیری پیش شکل ۱۰۴

۷-۲ قالبگیری کشش – دمش بطری ۱۰۴

۷-۳ISBM  برای RER-PET 104

۷-۴ خواص فیزیکی بطری ۱۰۶

۷-۵ آرایش یافتگی و کنفورماسیون مولکولهای بطری PET 108

۷-۵-۱ تغییرات کنفورماسیون ترانس – گاش ۱۰۹

۷-۵-۲ دو رنگی ۱۱۰

فصل هشتم: کاربردهای PET بازیافت شده به روش مکانیکی

۸- کاربردهای PET بازیافت شده به روش مکانیکی ۱۱۲

۸-۱ کاربرد در الیاف ۱۱۳

۸-۱-۱ الیاف کوتاه ۱۱۳

۸-۱-۲ فیلامنت ۱۱۳

۸-۱-۳ نبافته ها ۱۱۴

۸-۱-۴ الیاف پر کن ۱۱۵

۸-۲ فرش ها ۱۱۵

۸-۳ تسمه زنی ۱۱۵

۸-۴ ورقه ۱۱۵

۸-۵ فیلم ها ۱۱۶

۸-۶ فیلم های چند لایه با استفاده از دو اکستروژن ۱۱۶

۸-۷ ظروف در تماس با مواد غیر غذایی ۱۱۶

۸-۸ مواد قالبگیری تزریقی ۱۱۶

۸-۹ قالبگیری های بزرگ ۱۱۷

۸-۱۰ رزین های مهندسی ۱۱۷

۸-۱۱ کاربردهای ظروف غذایی برای PET بازیافتی ۱۱۸

۸-۱۱-۱ مسائل تماس با مواد غذایی ۱۱۹

۸-۱۱-۲ ضرایب نفوذ آلاینده ها ۱۱۹

۸-۱۱-۳ آزمایش (آلودگی شبیه سازی شده) ۱۲۰

۸-۱۱-۴  فرآیندهایی جهت قادر ساختن استفاده از PET بازیافتی در کاربردهای ظروف مواد غذایی ۱۲۱

۸-۱۱-۴-۱ فرآیند چندلایه سازی ۱۲۲

۸-۱۱-۴-۲ فرآیند شستشو Super Cycle TM 124

۸-۱۲ تحقیقات بیشتر ۱۲۶

فصل نهم: بخش تجربی

۹-۱ مقدمه ۱۲۸

۹-۲ مواد ۱۲۸

۹-۳ فرآیند ۱۲۹

۹-۳-۱ اکستروژن تک مارپیچ ۱۲۹

۹-۳-۲ خشک کردن ۱۲۹

۹-۳-۳ اکستروژن دو مارپیچ ۱۳۰

۹-۳-۴ خردکردن ۱۳۰

۹-۴ اندازه گیریها ۱۳۰

۹-۴-۱ ویسکوزیته ذاتی ۱۳۰

۹-۴-۱-۱ روش تست ۱۳۰

۹-۴-۱-۲ محاسبه گرانروی ذاتی ۱۳۰

۹-۵ متوسط عددی وزن مولکولی ۱۳۱

۹-۶ محاسبه غلظت گروههای انتهایی کربوکسیلی[COOH] 131

۹-۷ محاسبه غلظت گروههای انتهایی هیدروکسیل [OH] 131

۹-۸ اندازه گیری شاخص جریان مذاب(MFI) 131

فصل دهم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱۰-۱
بحث و نتیجه گیری ۱۳۳

۱۰-۱-۱ افت گرانروی ذاتی در فرآیند مجدد مذاب PET 133

۱۰-۱-۲ آماده سازی نمونه های RER-PET 156

۱۰-۱-۳ مشخص سازی ویسکوزیته ذاتی و گروه های انتهایی کربوکسیل و هیدروکسیل و شاخص جریان مذاب. ۱۶۵

۱۰-۱-۳-۱ بررسی اثر غلظت توسعه دهنده ی زنجیر بر افزایش گرانروی ذاتی ۱۶۵

۱۰-۱-۳-۲ بررسی اثر زمان اقامت بر افزایش ویسکوزیته ذاتی ۱۸۱

۱۰-۲ پیشنهادات ۲۰۰

۱۰-۳ جمع بندی ۲۰۱

پیوست‌ها ۲۰۴

منابع و مآخذ ۱۶۳

فهرست منابع ۱۶۴

چکیده انگلیسی ۱۶۷

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

No table of figures entries found.

 

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

Figure 20 35

Figure 32 76

 

{jfs 51}

 

جداسازی و بازیافت (۲Tio) از پسماند ساخت کاتالیست پلی اتیلن سنگین واستفاده آن به عنوان رنگدانه در صنعت رنگموضوعات :
برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *