no-img
پارس یونی

بررسی کمپرسورها و توربین های واحد الفین - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی کمپرسورها و توربین های واحد الفین
امتیاز 2.75 ( 4 رای )بررسی کمپرسورها و توربین های واحد الفین">
zip
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی کمپرسورها و توربین های واحد الفین


واحد الفین ازواحدهای بنیادی صنایع پتروشیمی می باشد که درجهت تولید الفین ها (آلکن ها) طراحی شده است الفین ها هیدروکربن هستند که بعضی ازاتم های آنها اشباع نشده اند ، درنتیجه یک پیوند دوگانه درساختار مولکولی آنها وجود دارد به علت وجود همین پیوند دوگانه، میل ترکیبی این هیدروکربنهای بسیار زیاد می باشد به آنها هیدروکربن های غیراشباع نیز می گویند  درصورتیکه درساختار این هیدروکربنها دو پیوند دوگانه وجود داشته باشد به آنها دی الفین ها (آلکادین ها ) گفته می شود فرمول کلی الفینها CnH2n وفرمول کلی دی الفین ها به صورت CnH2n-2 میباشد.

 

واحد الفین oL plant ازدوبخش اتیلن و Dripalene , pyrolysis Gasoline DPG  تشکیل شده که بخش اتیلن جهت تولید ۳۳۰۰۰۰ تن درسال اتیلن با درجه خلوص بالا،که از کراکینگ C5 واتان وبوتان بدست می آید ،طراحی شده است علاوه برفرآورده  ای فوق ، محصولات فرعی دیگری مانند پروپیلن ،۱و۳- بوتادین ،هیدورژن ومتان نیز در واحد الفین تولید می گردند.

شرح فرآیند :

خوراک ورودی به واحد الفین ازواحد NF تامین می گردد خوراکی که از واحد NF به این واحد می آید شامل ، پنتان ،هگزان پلاس (Hexane+) بوتان واتان بوده که هگزان با پنتان مخلوط شده وجهت خوراک کوره های کراکینگ مایع در FB-950 A,B ذخیره میشود.

سیستم تبرید پروپیلن Propylene Refrgeration system 

بیشتر بخار پروپیلن فشرده شده از کمپرسور تبرید پروپیلن Desuper heat شده وسپس در مبدلهای حرارتی بوسیله آب خنک کننده cooling tower مایع گردیده ودرظرف انباشت accumulator می ریزد دراین مخزن قسمتی ازپروپیلن به سه مبدل حرارتی جریان می یابد که بخارهای تولیدشده دراین مبدلهای حرارتی به Suction Drum مرحله چهارم وارد می شود بقیه پروپیلن تحت کنترل سطح مایع از Accumulator به مخزن ورودی مرحله چهارم می ریزد. فشار در suctiondrum مرحله چهارم ۹.۲۵ kg/cm3 بوده که بوسیله دو کنترل کننده فشار PIC-511,PIC-516 کنترل می گردد به این ترتیب که اگر فشاربرج افزایش یابد شیر کنترل کننده ی PIC-511 شروع به بسته شدن می کند وبا بسته شدن شیر فوق اگر فشار همچنان افزایش یابد شیرکنترل کننده ی PIC-516  باز شده وگاز به مشعل FLARE فرستاده می شود.

قسمتی ازبخارات گرم خروجی ازکمپرسور درریبویلر برج Demethanizer مایع شده سپس به ظرف مرحله ی چهارم می ریزد بخار پروپیلن ازمرحله چهارم برای گرم نمودن محصول اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد که پروپیلن مایع شده به suction drum مرحله سوم جریان می یابد مایع از مخزن suction drum مرحله ی چهارم جهت خنک نمودن به شش مبدل حرارتی پروسس ویک مبدل حرارتی تبرید اتیلن وارد می شود بخارات پروپیلن ازاین مبدل ها وارد suction drum مرحله سوم شده که درفشار ۵.۱۸ kg/cm3 ودمای ۲۰درجه سانتیگراد عمل می کند فشار این مخزن بوسیله دوکنترل کننده کنترل می گردد که با کاهش فشار بخار suction drum ازمرحله چهارم دریافت میشود وبا افزایش فشار بخار از suction drum مرحله سوم به کمپرسور جریان می یابد سطح مایع بوسیله کنترل سطح مایع ثابت نگه داشته می شود که مایع از suction drum مرحله چهارم دریافت میشود.

بخار خروجی از suction drum مرحله سوم برای گرم نمودن برج تفکیک اتیلن ، داغ نمودن super heat اتیلن برگشتی وبخارکردن محصول اتیلن بکار می رود پروپیلن مایع شده از گرم کننده برج تفکیک اتیلن تحت کنترل جریان وپروپیلن مایع شده ازدومبدل دیگر تحت کنترل سطح مایع به suction drum مرحله دوم می ریزد.

مایع از suction drum مرحله سوم بوسیله کنترل سطح مایع به مبدل های حرارتی مختلف جریان یافته که بخار خروجی ازاین مبدلها با فشار ۱.۵۵kg/cm3 ودمای -۲۴ درجه سانتیگراد به suction drum مرحله دوم وارد میشود بخار suction drum مرحله اول که در فشار ۰.۳۳kg/cm3 ودمای ۴۰- درجه سانتیگراد عمل می کند وارد می گردد کنترل فشار در مخزن مرحله اول بوسیله دوکنترل کننده صورت می گیرد با افزایش فشار دور توربین بوسیله Governer افزایش می یابد اگر افزایش فشار ادامه یابد آنگاه دومین کنترل کننده شیر را باز نموده وبخارات راروانه مشعل flare می نماید.

حداقل جریان Minimum flow برای suction drum مرحله اول ودوم تحت کنترل جریان ازخروجی کمپرسور گرفته  میشود کنترل کننده های جریان برای اطمینان ازاینکه مرحله های اول ودوم کمپرسور به مقدار کافی دارای بار load میباشند نصب شده اند وازنوسان surging کمپرسور جلوگیری می کنند مایع وجود در suction drum مرحله اول به وسیله coil هائی که با گاز خروجی ازکمپرسور گرم می شود ،تبخیر می گردد همچنین پمپ GA-503 مایع باقی مانده در suction drum مرحله اول به مخزن ورودی  suction drum مرحله چهارم می فرستد.

دراین سیستم مخزن ورودی مرحله چهارم FA-504 برای مقاومت دربرابر فشار بخار پروپیلن دردرجه حرارت محیط درنظر گرفته شده است ودرموقع Shatdown می توان مایعات موجود درسایر suction drum  ها رابه این مخزن تخلیه کرد بنابراین خارج نمودن پروپیلن ازسیستم درموقع shut down ضرورتی ندارد و اگر لزومی برای خارج نمودن پروپیلن ازسیستم به منظور بازرسی باشد بایستی همه پروپیلن به flare فرستاده شود.

{jfs 78}موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *