no-img
پارس یونی

بررسی شرایط دما و فشار جداکننده های چندمرحله ای گاز و نفت در خروجی چاه های نفت - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی شرایط دما و فشار جداکننده های چندمرحله ای گاز و نفت در خروجی چاه های نفت
امتیاز 3.86 ( 7 رای )بررسی شرایط دما و فشار جداکننده های چندمرحله ای گاز و نفت در خروجی چاه های نفت">
doc
۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
83صفحه

بررسی شرایط دما و فشار جداکننده های چندمرحله ای گاز و نفت در خروجی چاه های نفت


۱-۱ مقدمه
صنعت نفت در جهان تاریخی بسیار کهن دارد قدیمیترین تمدن که تا بحال شناخته شده در دره های نیل ,دجله و فرات و در چین بوده است . اسناد تاریخی و کاوشهای باستان شناسان نشان می دهد که مردم مزبور از کهن ترین روزگاران نفت را میشناختند چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح مردم دجله و فرات قیر را بعنوان ملاط ساختمانها بکار میبردند و همچنین در آن زمان قیر برای جلوگیری از نفوذ آب و اندود کردن قایق و کشتی و همچنین برای سوخت و معلجه برخی از بیماریها بکار می رفته از جمله موارد استفاده مصرف طبی بیماریهای جلدی رمانتیسم و سایر بیماریها بوده است در ایران کاوشهای باستان شناسان معلوم داشته که ساکنین کشور ما از ۵ تا ۶ هزار سال پیش قیر را بعنوان ملاط در ساختمان و یا برای نصب و بهم چسباندن جواهرات و ظروف سفالین و اندو کردن کشتیها و غیره بکار میبرند . اولین چاه در دنیا در شهر تیستو از ایالات پنسوالیوانیای آمریکا توسط شخصی بنام (ادوین دریک)در سال ۱۸۵۹ حفر شد که قبل از آن صنعت نفت در هیچ کشوری وجود نداشته و عمیق ترین چاه در دنیا چاهی در لویزینا (آمریکا)است که ۶۵۰۰ متر عمق دارد .امروزه بزرگترین منابع نفتی جهان در خاور میانه ,ایالات متحده آمریکا ,افریقا ی شمالی و شوروی است . در سال ۱۹۰۸ نفت در خاور میانه برای اولین بار در ایران و در شهر مسجد سلیمان کشف شد و بعد از آن در بعضی از کشور های خاور میانه مقداری نفت کشف شد در سال ۱۹۳۲ در جزیره بحرین اکتشاف نفت شروع شد و بعد از آن کاوش در اطراف منطقه خلیج فارس آغاز گردید که امروز خاور میانه بزرگترین منطقه نفتی جهان است و بیشترین نفت در خاور میانه از چهار کشور عربستان , کویت , ایران و عراق تولید می شود . بیشتر منابع بزرگ نفت و گاز ایران در کوهپایه های زاگرس و فلات قاره خلیج فارس در تله های طاقدیسی و در مخازن سنگ آهک هستند که پوششی از انیدریت و گچ دارند . در دیگر نقاط ایران منابع گاز در خراسان (سرخس)و نزدیکی کاشان (سراجه)و نفت در دشت مغان و نزدیکی قم (البرز)وجود دارد همانطوری که قبلا” گفته شد نفت در جایی یافت می شود که لایه غیر قابل نفوذ یا نفت گیر وجود داشته باشد و تا کنون بشر با این همه پیشرفت علمی و تکنیکی خود نمی تواند ادعا نماید که درجه منطقه ای از زمین نفت یافت می شود فقط در جستجوی لایه سخت یا IMPEREVOUS ROCK می بایست مراحلی انجام دهد ولی وجود نفت زیرا این لایه سخت را فقط عملیات حفاری می تواند روشن نماید , لذا قبل از عملیات حفاری اقداماتی را جهت شناسائی منطقه بشرح ذیل انجام می دهند .

 

عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل اول ۱
سوابق و چگونگی پیدایش نفت ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ راه های اکتشاف نفت ۳
۱-۲-۱ عکسبرداری هوایی PHOTOGRAPH THE LAND AIR CRAFT 3
۱-۲-۲ زمین شناسی GEOLOGICAL 3
۱-۲-۳ عملیات ژئوفیزیکیGEOPEYSICAL 3
۱-۳ انواع مخازن نفتی ۴
۱-۴ چاه های بهره برداری نفتی ۵
۱-۴-۱ وسایل نصب شده بر روی چاه ها ۵
۱-۴-۲ شرح و طرز کار وسائل روی چاه ۶
۱-۴-۲-۱ شیرهای جانبیANNULUS VALVES < SIDE VALES 6
۱-۴-۲-۲ شیر اصلی تحتانی BOTTOM MAIN VALVE 6
۱-۴-۲-۳ شیر اصلی فوقانی STONE TRAP 6
۱-۴-۲-۴ شیر ایمنی سطحی SURFACE SAFETY VALVE 6
۱-۴-۲-۵ لوله انحراف دهنده جریان نفت SWEPT BEND 7
۱-۴-۲-۶ شیر عمقی چاه DIPPING VALVE 7
۱-۴-۲-۷ تله سنگ ۷
۱-۴-۲-۸ شیر بهره برداریPRODUCTION 7
۱-۴-۲-۹ شیر مخصوص سوزاندن نفت در سر چاهBURNING VALVE 7
۱-۴-۲-۱۰ فشار سنج ها ۸
۱-۴-۲-۱۱ شیر نمونه گیر SAMPLE VALVE 8
فصل دوم ۹
عملیات تفکیک گاز از نفت ۹
۲-۱ تعریف جدا سازی : ۱۰
۲-۱-۱ تعریف جدا سازی شیمیایی: ۱۰
۲-۱-۲ جدا سازی فیزیکی: ۱۰
۲-۳ ظروف تفکیک: ۱۱
۲-۳-۱ جداکننده ها: ۱۱
۲-۳-۱-۱ خصوصیات جداکننده : ۱۱
۲-۳-۱-۲ انواع مختلف دستگاههای (ظروف)جدا کننده نفت و گاز ۱۲
۲-۳-۱-۲-۱ دسته بندی جدا کننده ها ۱۲
۲-۳-۱-۲-۱-۱ جدا کننده های عمودی ۱۲
۲-۳-۱-۲-۱-۲ جدا کننده افقی تک مخزنی ۱۳
۲-۳-۱-۲-۱-۳ جدا کننده های افقی دو مخزنی ۱۳
۲-۳-۱-۲-۲ دسته بندی جدا کننده ها از نظر طرز کار ۱۳
۲-۳-۱-۲-۲-۱ جدا کننده های معمولی ۱۳
۲-۳-۱-۲-۲-۲ SCRUBBER 13
۲-۳-۱-۲-۲-۳ KNOCK OUT VESSEL 13
۲-۳-۱-۲-۲-۴ جدا کننده های کلیه مایعات از گاز TOTAL LIQUID KNOCK OUT 13
۲-۳-۱-۲-۲-۵ FLASH CHAMBER 14
۲-۳-۱-۲-۲-۵ ( DUSTSCRUBBER ) FILTER 14
۲-۳-۱-۲-۳ دسته بندی جدا کننده ها از لحاظ تعداد موادی که جدا می کنند: ۱۴
۲-۳-۱-۳ تجهیزات و وسائل مکانیکی درون جدا کننده ۱۵
۲-۳-۱-۳-۱ سینی های منحرف کننده یا ( DISH DEFLECTOR ) 15
۲-۳-۱-۳-۲ ورقه های محو کننده کف و مستقیم کننده جریان DEFOAMING BAFFLES&STRLGH TENING VRNES 15
۲-۳-۱-۳-۳ محل وسیع تجمع مایع LARGE LIQUID ACCUMULATION SECTION 15
۲-۳-۱-۳-۴ صفحات جدا کننده افقی HORIZONTAL DIVIDER PLATE 16
۲-۳-۱-۳-۵ نم گیر MIST EXTRACTOR 16
۲-۳-۱-۳-۶ گرداب شکن VORTEX BREAKER 16
۲-۳-۲ سیستم های کنترل کننده ۱۶
۲-۳-۲-۱ کنترل سطح مایع ۱۷
۲-۳-۲-۲ کنترل فشار ۱۷
۲-۳-۲-۲-۱ وسائل فشار سنج و کنترل ۱۷
۲-۳-۲-۲-۲ تقلیل دهنده فشارPRESSURE REDUCER 18
۲-۳-۲-۲-۳ کنترل کننده فشارPRESSURE CONTROLLER 18
۲-۳-۲-۳ کنترل کننده سطح مایع LEVEL CONTROLLER 19
۲-۳-۲-۴ شیر های کنترل و ایمنی و چگونگی کار آنها ۱۹
۲-۳-۳ تله نفت ( OiL Trar )واقع در محوطه جدا کننده و سر چاه ۲۲
فصل سوم ۲۳
جدا کننده سر چاه WELL HEAD SEPARATOR 23
۳-۱ لزوم استفاده از جدا کننده سر چاه و فواید آن ۲۴
۳-۲ جدا کننده سر چاه و تلمبه های تقویتی WELL HEAD SEPARATOR WITH BOOSTER PUMP 27
۳-۳-۱ تلمبه عمودیVERTICAL PUMP 27
۳-۳-۱-۱ صافی دو تائیDUPLEX STRAINER 28
۳-۳-۲ تلمبه افقی HORIZONTAL PUMP 28
۳-۴ دستگاه کنترل کننده فشار جدا کننده PRESSURE CONTROLLER 30
۳-۵ طریقه بکار انداختن جدا کننده و تلمبه ها ۳۰
۳-۶ جریان سیالات ۳۱
۳-۶-۱ اختلاف سطح ۳۱
۳-۶-۱-۱ وسائل انتقال و کنترل ۳۲
۳-۶-۱-۲ لوله جریان FLOW LINE 32
۳-۶-۱-۳ در لوله جریان GAB LOCK 33
۳-۶-۱-۴ طبقه بندی لوله های جریان بر حسب فشار ۳۳
۳-۶-۱-۵ اتصال انتهای لوله ها ۳۳
۳-۶-۱-۶ افت فشار در لوله های جریان ۳۳
۳-۶-۱-۷ تاثیر تعویض چک ۳۴
۳-۶-۱-۸ افتتاح لوله ورودی نفت در جایگاه تفکیک ۳۴
۳-۶-۱-۹ آماده کردن لوله جریان چاه جهت استفاده و عاری کردن آن از هوا: ۳۵
۳-۶-۱-۱۰ بررسی های لازم و طریقه باز کردن ۳۶
۳-۶-۱-۱۱ طریقه عاری کردن ظروف و لوله ها از هوا ۳۷
۳-۶-۱-۱۲ عاری کردن ظروف تفکیک از هوا ۳۷
۳-۶-۱-۱۳ عاری کردن لوله های جریان از هوا ۳۷
۳-۶-۱-۱۴ عاری کردن لوله های اصلی انتقال نفت ۳۸
۳-۶-۱-۱۵ چند راهه و لوله های ارتباط مشترک ۳۸
۳-۶-۱-۱۶ شیر ایمنی سطحی SURFACE SAFETY VALVE 39
۳-۶-۱-۱۷ بالا رفتن فشار مرحله اول واحد تفکیک (بنک) ۴۰
۳-۱-۶-۱۸ شیر خودکار control valve 41
۳-۱-۶-۱۹ شیر یکطرفه check-valve non-Return valae 42
۳-۱-۶-۲۰ شیرهای نمونه گیری ۴۳
۳-۱-۶-۲۱ لوله تخلیه BLOW OFF Lin 44
۳-۱-۶-۲۲ شیر رها کننده فشار ۴۴
۳-۱-۶-۲۳ شیر مخصوص سوزاندن نفت چاه MANIFOLD DRAIN VALVE 44
۳-۱-۷-۱ متعلقات دستگاه سنجش جابجا ئی مثبت ۴۵
۳-۱-۷-۲ طرز عوض کردن کارت Ticket 45
۳-۱-۸ دستگاه نمونه گیر خودکار Automatic sampler oil container 46
۳-۱-۸-۱ طرز کار ۴۷
۳-۱-۸-۲ طریقه تخلیه ۴۷
۳-۱-۹ صفحه ایجاد اختلاف فشار ۴۷
۳-۱-۱۰ دستگاه انتقال اختلاف فشار Differential pressure Transmitter 48
فصل چهارم ۵۱
طریقه بکار انداختن یک واحد بهره برداری ۵۱
۴-۱ مقدمه ۵۲
۴-۲ پیش آمدن اشکال در عمل تفکیک ۵۳
۴-۲-۱ گری ترو carry through 53
۴-۲-۱-۱ راه پیشگیری از گری ترو: ۵۳
۴-۳ تعیین ظرفیت تفکیک یک جدا کننده ۵۴
۴-۴ مخازن ۵۵
۴-۵ انواع مخازن در بهره برداری ۵۶
۴-۵-۱ مخزن بهره برداری PRODUCTION TANK 56
۴-۵-۲ مخزن آزمایشی TEXT TANK 57
۴-۵-۲-۱ سیستمهای کنترل مخازن بهره برداری و آزمایش ۵۷
۴-۵-۲-۲ کنترل فشار مخازن بهره برداری و آزمایشی ۵۸
۴-۵-۳ مخزن نوسان گیر Surge Tank 59
۴-۵-۴ مخزن موازنه ۶۰
۴-۶ برج تفکیک هیدروژن سولفوره STRIPPER COLUMN 60
۴-۶-۱ ساختمان داخلی ۶۰
۴-۶-۲ طرز کار ۶۰
فصل پنجم ۶۲
درجه حرارت و فشار در تفکیک کننده های سرچاهی ۶۲
۵-۱ تفکیک ۶۳
۵-۲ سطح مایع ۶۴
۵-۳ علل بکاربردن دستگاه های تفکیک ۶۵
۵-۴ درجه حرارات ۶۶
۵-۵ تغییر درجه حرارت محیط و تأثیر آن در عمل تفکیک ۶۶
۵-۶ فشار دستگاه تفکیک ۶۸
۵-۷ علت کاهش مقدار جریان خروجی نفت در هر یک از جایگاههای تفکیک ۶۸
۵-۸ علت افزایش مقدار جریان خروجی نفت در هر جایگاه تفکیک ۶۹
۵-۹ علت کم شدن مقدار جریان ورودی به ایستگاه تقویتی ۷۰
۵-۱۰ علت کم شدن فشار ورودی در ایستگاه تقویتی ۷۰
۵-۱۱ تاثیر کاهش فشار ورودی در ایستگاه تقویتی بر جایگاههای تفکیک ۷۰
۵-۱۲ علت بالا رفتن فشار ورودی در ایستگاه تقویتی ۷۰
۵-۱۳ تاثیر وزن مخصوص در فشار ۷۱
۵-۱۴ فشار ساکن STATIC PRESS URE 71
۵-۱۵ فشار مجاز ۷۲
۵-۱۶ محاسبه افت فشار در واحد طول لوله ۷۳
۵-۱۷ افت فشار در واحد طول(هر مایل) ۷۳
۵-۱۷-۱ فشار ساکن در لوله ۷۳
۵-۱۷-۲ تبدیل اختلاف سطح به فشار ۷۳
۵-۱۷-۳ تعیین حداکثر فشار ابتدای یک لوله ۷۴
۵-۱۸ کنترل فشار ۷۴
۵-۱۹ کنترل کننده فشارPRESSURE CONTROLLER 74
منابع: ۷۶برچسب‌ها :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *