no-img
پارس یونی

بررسی سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورهای قدرت براساس استاندارد IEEE - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورهای قدرت براساس استاندارد IEEE
امتیاز 2.33 ( 6 رای )بررسی سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورهای قدرت براساس استاندارد IEEE">
doc
۲۹ دی ۱۳۹۶
1 مگابایت
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان – خرید
46صفحه

بررسی سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورهای قدرت براساس استاندارد IEEE


تخمین سطح عایق گذاری طراحی در الکترود های بحرانی و حساس داخل ترانسفورمر به طراحی سیستم عایق گذاری کمک می کند.
۵.۸. عایق گذاری بین دو سیم پیچ:
فاصله ی بین سیم پیچ های ولتاژ پایین (LV) و ولتاژ بالا (HV) به تعداد زیادی مجاری روغن به وسیله ی موانع جامد تقسیم شده است . (شکل ۱۲.۸). سیستم عایق ترانسفورمر خنک شونده با روغن شامل تلفیقی از روغن و عایق های جامد می باشد. (کاغذ و صفحات از قبل فشرده شده). روغن و عایق های جامد ارزان تر از سایر مواد عایق هستند و در حالت ترکیبی یک دی الکتریک قوی تری نسبت به حالتی که جدا جدا استفاده شوند ایجاد می کنند. در سیستم عایق بندی روغن-صفحات فشره ، از آنجایی که حداکثر فشار قابل قبول در یک صفحه ی فشرده ی با کیفیت برای فرکانس قدرت ۱ دقیقه ای حدود می باشد {شکل۴۷} مقادیر فشار محدود کننده بر اساس فشار در روغن خواهد بود. در یک سیستم باکیفیت با روغنی که گازهای آن جدا سازی شده است و با توزیع یکنواخت میدان ( به عنوان مثال بین موانع¬ای که در فاصله ی HV-LV قرار دارند)، مقدار قدرت آغازین PD میدان ( فشار) برای یک مجرا (لوله ) ۸ میلی متری و کانکتور عایق بندی شده ی سیم پیچ روغن می باشد {شکل۴۶و۵۲}. از آنجایی که فشار در گوشه های کانکتور سیم پیچ بالاست، مقدار قدرت آغازین PD میدان برای یک مجرا (لوله ) ۸ میلی متری نزدیک سیم پیچ برای روغن خالی شده از گاز کمتر است حدود . مقدارهای مجاز (طراحی شده) فشار می تواند بسته به حاشیه ی اطمینان مورد انتظار و کیفیت فرآیند های ساخت کمتر از مقدار قدرت آغازین PD میدان باشد. بنابراین قدرت دی الکتریک عایق جامد بسیار بیشتر از روغن است. از آنجا که فشار الکتریکی E با گذردهی نسبت عکس دارد، فشار در روغن بسیار بالاتر از عایق در جامد است. گذردهی روغن (حدودا ۲.۲) تقریبا نصف عایق جامد است. در نتیجه فشار روغن دو برابر فشار عایق جامد در میدان یکنواخت است. از آنجایی که روغن باید فشار بالاتری را تحمل کند، پیشنهاد می شود که موانع ( تیغه ها ) تا حد امکان نازک باشند تا فضای بیشتری برای مجاری روغن وجود داشته باشد. در سیستم عایق بندی روغن-صفحه فشرده، قدرت چیدمان عایق عمدتا بر اساس قدرت مجاری روغن تعیین می شوند. بنابراین طراحی سیستم عایق ترانسفورمر لزوما به معنی طراحی مجاری روغن و محل تلاقی روغن و جامد است. برای یک فاصله ی مشخص بین دو سیم پیچ ، افزودن ضخامت عایق جامد به خاطر افزایش قدرت مفید نخواهد بود. بر خلاف آن هرچه ضخامت عایق جامد بیشتر باشد باعث فشار بیشتری به مجاری روغن وارد شود. تیغه هایی با ضخامت ۱.۵ تا ۲ میلی متر معمولا برای رسیدن به یک پایداری مکانیکی مناسب استفاده می شود. هرچه عرض مجاری روغن کوچک تر باشد مقاومت در برابر فشار( ) بیشتر خواهد بود.تعدادتیغه هادر فضای بین سیم پیچ ها باید مناسب باشد به گونه ای که فواصل روغن زیاد نباشد. ( عرض مجاری روغن بیشتر از ۱۲ میلی متر در فضای بین سیم پیچ ها توصیه نمی شود.) تیغه های عایق به عنوان موانعی در مقابل انتشار استریمر تخلیه شده در روغن بین الکترود ها عمل می کنند. تیغه ها مسیر روغن را به دو مجرای کوچک تر تقسیم می کند و از پوشیده شدن ناخالصی های روغن جلوگیری می کند.
اندازه ی مجرای نزدیک به سیم پیچ ها بایستی به درستی انتخاب شود. اگر چه عرض کم به دلیل فراهم کردن مقدار مقاومت بالاتر، مطلوب است ولی ملاحظات گرمایی ممکن است اجازه ی استفاده از مجاری کمتر از ۶ میلی متر را به ما ندهد. اولین مجرا معمولا بین ۶ تا ۱۰ میلی متر هستند. مقاومت مجاری ( اولین مجرا و مجاری دیگر موجود در فاصله ی HV-LV ) را می توان با مراجعه به منحنی های انتشار یافته (شکل۴۶و۵۲) برای ۴ نوع فاصله یافت. (روغن بدون هوای بین تیغه ها، اشباع گاز روغن میان تیغه ها، مجاری روغن اولیه بودن هوا، اشباع گاز روغن در مجرای اول) بیشترین فشار در اولین مجرا بایستی بطور دقیق مشخص شود. ( مثلا با آنالیز FEM). گرادیان های شکست بدست آمده از یک پیکربندی عمومی در (شکل۲۴) آمده است. مقادیر گرادیان های شکست برای چیدمان نگهدارنده-پایان-خط- سرب (ترمینال خط در انتهای سیم پیچ) کمتر از این مقدار برای چیدمان مرکز-خط-سرب (ترمینال خط در نقطه ی میانی پشته ی سیم پیچ با دو شاخه). این موضوع بدین علت است که توزیع میدان در مجرای اول در ترمینال خط برای ترانسفورمردر مقایسه با چیدمان دوم کاملا غیر یکنواخت است. مقادیر واقعی طراحی بایستی باتوجه به حاشیه ای که بایستی حفظ شود،کوچک تر از مقادیر شکست باشد.

عنوان فهرست مطالب صفحه

طراحی عایق: ۲
۵.۸. عایق گذاری بین دو سیم پیچ: ۲
۸.۶. عایق های درونی: ۴
۸.۷. طراحی عایق انتهایی: ۸
۸.۸. پاکسازی قطب ولتاژ بالا: ۱۰
۸.۹. تجزیه و تحلیل آماری برای بهینه سازی و ارتقای کیفیت ۱۴
۸.۹.۱. طراحی پارامتر: ۱۴
۸.۹.۲. طراحی تلرانس ۱۵
منابع و مراجع: ۱۶
فصل نهم ۲۰
سیستم های خنک کننده ۲۰
۹- سیستم های خنک کننده ۲۱
۹.۱) روشهای انتقال گرما: ۲۲
۹.۱.۱)همرفتی: ۲۲
۹.۱.۲) تشعشع ۲۳
۹.۱.۳) همرفتی ۲۴
۹.۲. چیدمان خنک سازی ۲۴
۹.۲.۱. خنک سازی ONAN/OA 24
۹.۲.۲. خنک سازی ONAF/FA 26
۹.۲.۳. خنک سازی OFAF/FOA 27
۹.۲.۴) خنک کننده های واحد ۲۹
۹.۲.۵) خنک سازی OFWF 29
۹.۳) اتلاف گرمای هسته ۳۰
۹.۴) اتلاف گرمای سیم پیچ ۳۱
۹.۵)پیری و عمر مفید: ۳۴
۹.۶) اندازه گیری مستقیم نقطه داغ ۳۸
۹.۷. پدیده الکتریکی استاتیک: ۳۹
منابع و مراجع: ۴۱

عنوان فهرست اشکال صفحه
شکل ۸.۱۲ مجاری (لوله های) تقسیم شده بین سیم پیچهای LH و LV 2
شکل ۸.۱۳ فشار ولتاژ کار ۵
شکل ۸.۱۴ حلقه ی زاویه ای که درون قطر سیم پیچ بیرونی قرار گرفته است ۵
شکل ۸.۱۵ پوشاننده ی زاویه قرار گرفته در قطر خارجی سیم پیچ بیرونی ۶
شکل ۸.۱۶ انتهای آرایش عایق ترانسفورماتور قدرت معمولی ۷
شکل ۸.۱۷ تجزیه و تحلیل مجاری روغن در انتهای منطقه ی عایق ۸
شکل ۸.۱۸ اثربخشی حلقه ی زاویه ای خطوط تراز ۱۰
شکل ۸.۱۹ حلقه ی انتهایی ثابت ۱۰
شکل ۸.۲۰ عایق قطب ولتاژ بالا ۱۱
شکل ۸.۲۱ محاسبه ی فاصله ی خزش بهینه با استفاده از آنالیز FEM 13
شکل ۸.۲۲ چیدمان عایق بین دو صفحه ۱۳
شکل ۹.۱ خنک سازی ONAN 25
شکل ۹.۲ چیدمان سر حرارتی ۲۶
شکل ۹.۴ ODAF Cooling 29
شکل ۹.۵ هسته و مجاری خنک کننده ۳۰
شکل ۹.۶ تاثیرات جداکننده شعاعی خنک کننده ۳۱
شکل ۹.۷ مجاری خنک کننده محوری ۳۲
شکل ۹.۸ هدایت جریان روغن در سیم پیچ ۳۳

بررسی سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتورهای قدرت براساس استاندارد IEEE

طراحی عایق:

شکل ۸.۱۲ مجاری (لوله های) تقسیم شده بین سیم پیچ¬های LH و LVموضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *