no-img
پارس یونی

اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب
امتیاز 5.00 ( 1 رای )اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب">
doc
۲۹ دی ۱۳۹۶
2.5 مگابایت
۳,۵۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان – خرید
94صفحه

اصول طراحی هیدروسیکلون های جداکننده جامد ازمایع درآب وفاضلاب


چکیده
گرایشی به هیدروسیکلون ها، مخصوصا در مهندسی شیمی و صنعت نفت ، به وجود آمده است که به چندین عامل بستگی دارد :
۱- اطلاعات مفیدی در مورد سودمند بودن هیدر.سیکلون ها در کاربردهای خارج از کانه آرایی در مهندسی شیمی و دیگر شاخه های مهندسی کسب شده است.
۲- احیاء مقوله ی هیدروسیکلون ضرورت جدیدی است که در صنعت نفت، مخصوصا در دریای شمال، به وجود آمده است . صنعت نفت برای جدا کردن گاز، ماسه یا آب از نفت یا ترجیحا تمام این مواد از هم دیگر در مرحله ی جداسازی ، به یک دستگاه کوچک ، قابل اطمینان و ساده احتیاج دارد و به نظر می رسد هیدروسیکلون ها قدرت انجام این کار را داشته باشند و گفتنی است که علاقه به هیدروسیکلون ها در این زمینه روبه افزایش است.
۳- توسعه ی روز افزون هیدروسیکلون و افزایش درک عمومی از آن ها موجب شده است که امروزه این دستگاه ها بیشتر از آنچه که چنـــدین دهـــه قبل انجام می دادند کارآیی داشته باشند.

مقدمه
اصول و طراحی اساسی هیدروسیکلون های رایج بیش از ۱۰ سال قدمت دارد. ولی بعد از جنگ جهانی دوم در صنعت کاربرد قابل توجهی یافتند . این دستگاه ها نخست، در کانه آرایی و معدن کاری مورد استفاده قرار گرفتند ولی اخیرا در صنایع شیمیایی ، پتروشیمی ، تولید برقف صنعت نساجی ، صنعت فلز کاری و بسیاری صنایع دیگر به خوبی پذیرفته شده اند و کاربرد آن ها در حال گسترش است.
موارد کاربرد هیدروسیکلون عبارتند از: تصفیه ی مایع ، تغلیط گلاب ، شستشوی جامدات ، گاز زدایی مایعات ، طبقه بندی جامدات یا سنگجوری با توجه به چگالی یا شکل ذره.
هیدروسیکلون یک جدا کننده یثابت بر مبنای جدایش گریز از مرکز که در بدنه ی مخروطی ـ استوانه ای سیکلون تولید شده ، استواراست . جریان خوراک (باراولیه) که معمولا به طور مماسی وارد سیکلون شده به ته ریز و اکثر جامدات را حمل می کند یا حداقل بخش دانه درشت تر که هنوز در مقداری مایع معلق می باشند و سرریز که اکثر مایع و بعضی از جامدات دانه ریز را داراست تقسیم بندی می شود.
قطر سیکلون های انفرادی بین mm 10-5/2 متغیر است. حد جدایش اکثر جامدات بین um 250-2 متغیر است . دبی (ظرفیت) واحدهای انفرادی در بین m3h-17200-1/0 می باشد . افت فشارهای عملیاتی بین bar 6-34/0 تغییر می کند .
واحدهای کوچک تر معمولا نسبت به واحدهای بزرگ تر در فشار بالاتری عمل مــی کنند. غلظت جامدات ته ریــز که توسط هیدروسیکلون ها حاصل مــی شود بندرت از ۵۰-۴۵% حجمی با توجه به اندازه و طراحی واحد، شرایط عملیاتی و ماهیت جامداتی که جدا شده اند ، فزونی می یابد.

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده: ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۴
اصول اندرکنش ذره- سیال ۴
۱-۱ اندرکنش ذره- سیال در غلظت های کم ۵
۱-۲ رفتار تعلیق ها ۸
فصل دوم ۱۰
جریان سیال و حرکت ذره در یک هیدروسیکلون ۱۰
۲-۱عمل جداسازی ۱۱
۲-۲ توزیع سرعت ها و فشارها ۱۴
۲-۳ حرکت ذره در یک هیدروسیکلون ۱۷
فصل سوم ۲۰
انواع هیدورسیکلونهای موجود ۲۰
۳-۱ تغییرات در طرح اولیه ۲۱
۳ ـ ۱ ـ ۱ طرح های معمولی با زاویه ی کم قسمت مخروطی ۲۱
۳-۱-۲ طرح های با زاویه ی بزرگ قسمت مخروطی ۲۲
۳ ۱-۳ سیکلون های با کف مسطح که تخلیه ی جامدات در آن از قسمت مرکزی ۲۵
۳-۱-۴ سیکلون استوانه ای با تخلیه ی محیطی جامدات ۲۶
۳-۱-۵ سیکلون های مخصوص جدایش مایع از مایع ۲۹
۳-۱-۶ سیکلون مایع برای جداسازی گاز ۳۱
۳-۲ انواع روزنه های تخلیه ۳۲
۳-۳ آرایش چند سیکلونی ۳۴
فصل چهارم ۴۰
نصب و عملیات هیدروسیکلونها؛ ویژگی های عملیات ۴۰
۴-۱ نکاتی درباره ی نصب هیدورسیکلون ها ۴۱
۴-۱-۱ جهت یابی با توجه به جاذبه ی زمین ۴۱
۴-۱-۲ تنوع در اتصال لوله ها به هیدروسیکلون ها ۴۲
۴-۲ عملیات و کنترل هیدروسیکلون ۴۴
۴-۳ ویژگی عملیاتی هیدروسیکلون ها ۴۴
۴-۴ افت فشار و دبی ۴۴
۴-۴-۱ افت فشار در غلظت های زیاد ۴۶
۴-۴-۲ افت فشار و دقت جدایش ۴۶
۴-۴-۳ افت فشار و نسبت ته ریز به ظرفیت ۴۶
۴-۵ تاثیرات کنترل ته ریز ۴۷
۴-۶ تاثیرات خواص ذره و سیال ۴۸
۴-۷ سایش ۴۸
فصل پنجم ۵۰
تاثیرات متغیرهای طراحی ۵۰
۵-۱ ابعاد ۵۱
۵-۲ پرداخت درونی ، زبری دیوارها ۵۲
۵-۳ تاثیر اندازه ی سیکلون ۵۲
۵-۴ تاثیر اندازه و شکل ورودی خوراک ۵۳
۵-۵ تأثیر قطر دیافراگم ۵۳
۵-۶ تاثیر طول و شکل دیافراگم ۵۴
۵ ـ ۷ تاثیر طول و زاویه ی سیکلون ۵۵
۵-۸ تاثیرات روی ستون هوا ۵۶
فصل ششم ۵۷
بازدهی جدایش ۵۷
۶-۱ جدایش ۵۸
۶-۲ بازدهی کل( بازیافت توده ای جامدات، گیرانداختن کل جامدات ) ۵۸
۶-۳ بازدهی کل کاهش یافته(عدد صاف کردن، عدد پالایش) : ۵۹
۶-۴ نفوذ کامل (کل) (بازدهی کل ذرات دانه ریز) ۵۹
۶-۵ بازدهی ابعادی کاهش یافته ( کاهیده) ۵۹
۶-۶ مزایای نسبی هیدرسیکلون ها: ۶۰
۶-۷ معایب عمده ی هیدروسیکلون ها عبارتند از: ۶۰
فصل هفتم ۶۲
انتخاب هیدروسیکلون ۶۲
۷-۱ انتخاب هیدروسیکلون ۶۳
۷ ـ ۲ طراحی براساس روش تئوری زمانی که غظلت ذرات جامد خوراک بالا است ۷۳
۷-۳ بهینه سازی بین شرایط عملیاتی و هزینه اقتصادی و بیان نظریه های موجود در مورد عوامل مؤثر در طراحی ۷۴
منابع و مراجع ۸۳

عنوان فهرست اشکال صفحه

شکل ۱ ـ ۱ ضریب کششی ( مقاومت ) بر حسب عدد رینولدز برای ذرات کروی ۶
شکل ۲-۱ هیدروسایکلون با طرح رایج ۱۱
شکل ۲ ـ ۲ چشم انداز یک هیدروسیکلون که جریان گردابی را در داخل آن به طور شماتیک ۱۲
شکل ۲-۳ توضیحات هیدروسایکلون ۱۳
شکل ۲ ـ ۴ . توزیع سرعت مماسی در یک هیدروسیکلون [ ۳۷ ] ۱۶
شکل ۲ ـ ۵ . توزیع سرعت عمودی ( محوری ) در یک هیدروسیکلون . LZVV مکان سرعت قائم صفر می باشد . ۱۶
شکل ۲ ـ ۶. توزیع سرعت شعاعی در یک هیدروسیکلون [۳۷] ۱۷
شکل ۳ ـ ۱ . نمودار شماتیک یک هیدروسیکلون که ابعاد مهم را نشان می دهد . ۲۲
شکل ۳ ـ ۲ سیکلون با کف مسطح که جریان های چرخشی را نشان می دهد . ۲۶
شکل ۳-۳ یک سیکلون استوانه ای به عنوان اولین مرحله در یک آرایش دو مرحله ای ۲۷
شکل ۳-۴ نمودار شماتیک جدا کننده ی لاکوز ۲۸
شکل ۳-۵ سیکلون هوای پخش شده ( A ) برای فلوتاسیون کانی ، ( B ) طرح اصلاح شده برای فلوتاسیون نفت از آب ۲۸
شکل ۳-۶ هیدروسیکلون مربوط به جدایش مایع ـ مایع فاز پخش شده سبک ۲۹
شکل ۳-۷ خروجی هم محور برای جداسازی مقادیر بسیار کم پخش شده ۳۱
شکل۳-۸ هیدروسیکلون برای گاززدایی نفت خام ۳۱
شکل ۳-۹ مثال هایی از طرح های متغیر روزنه های ته ریز ۳۳
شکل ۳- ۱۰ آرایش های چند سیکلونی ۳۶
شکل ۳-۱۱ دیفراگم دیسکی قسمت شده برای کنترل چگالی ته ریز ۳۹
شکل ۳-۱۲ سیکلون عاری از مسدود شدن ۱.بدنه سایکلون۲.نوار نقاله ی مارپیچی از درون روزنه ته ریز۳.موتور با سرعت متغیر ۳۹
شکل۴-۱ حداقل زاویه ی شیب باعث زهکشی کامل در هنگام توقف می شود ۴۲
شکل ۴-۲ قرار دادن درست زانویی سرخود در خط خوراک هیدروسیکلون ۴۳
شکل ۴ـ ۳ رابطه ی نمونه بین Eu و Re برای هیدروسیکلون ها ۴۵
شکل۵-۱ تاثیرطول دیافراگم روی بازیابی ابعادی وحد جدایش ۵۵
شکل ۵-۲ دو نوع مخروط مختلف ۵۶
شکل ۷-۱ هیدروسایکلون ها با توجه به میزان آب، قطر ذرات شن و ماسه و افت فشار بین قسمت ورودی و خروجی براساس منحنی بالا انتخاب می گردند. ۶۵
شکل ۷-۲ طراحی براساس روش تئوری زمانی که غلضت ذرات جامد خوارک کم است . ۷۰

عنوان فهرست جداول صفحه

جدول ۳-۱ ۲۲
جدول ۳-۲.خلاصه ای ازطراحی های معروف هیدروسیکلون ها ۲۴
جدول ۷-۲ مقادیرثابت و نسبت های مورد نیاز جهت طراحی هیدروسایکلون های شناخته شده ۷۲موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *