no-img
پارس یونی

استانداردهای حسابداری - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
استانداردهای حسابداری
امتیاز 2.67 ( 3 رای )استانداردهای حسابداری">
doc
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید
80صفحه

استانداردهای حسابداری


۱ . هدف‌ این‌ استاندارد تجویز مبنایی‌ برای‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهای‌ مالی‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌ می‌باشد. برای‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌، در این‌ استاندارد ملاحظات‌ کلی‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌، رهنمودهایی‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتوای‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگی‌ شناخت‌، اندازه‌گیری‌ و افشای‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ خاص‌ در سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ ارائه‌ می‌شود.

دامنه‌ کاربرد

۲ . الزامات‌ این‌ استاندارد باید در ارائه‌ کلیه‌ ”صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌“ که‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ تهیه‌ و ارائه‌ می‌شود، بکار گرفته‌ شود.

۳ . صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (که‌ از این‌ پس‌ صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود که‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به طور جداگانه‌ یا همراه‌ با سایر گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود. مفاد این‌ استاندارد برای‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ گروه‌ واحدهای‌ تجاری‌ نیز کاربرد دارد.

۴ . در این‌ استاندارد واژه‌هایی‌ بکار گرفته‌ می‌شود که‌ در واحدهای‌ تجاری‌ (انتفاعی‌) اعم از خصوصی‌ یا عمومی‌ کاربرد دارد. واحدهای‌ غیرانتفاعی‌ برای‌ بکارگیری‌ الزامات‌ این‌ استاندارد ممکن‌ است‌ نیازمند انجام‌ تعدیلاتی‌ در عناوین‌ اقلام‌ اصلی‌ صورتهای‌ مالی‌ خود یا ارائه‌ اطلاعات‌ بیشتر باشند.

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند

• مقدمه‌ ۱

• دامنه‌ کاربرد ۵ – ۲

• هدف‌ صورتهای‌ مالی‌ ۶

• مسئولیت‌ صورتهای‌ مالی‌ ۷

• اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌ ۸

• ملاحظات‌ کلی‌ ۴۰ – ۹

– ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ ۱۶ – ۹

– رویه‌های‌ حسابداری‌ ۱۹ – ۱۷

– تداوم‌ فعالیت‌ ۲۲ – ۲۰

– مبنای‌ تعهدی‌ ۲۴ – ۲۳

– ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ ارائه‌ ۲۶ – ۲۵

– اهمیت‌ و تجمیع‌ ۳۰ – ۲۷

– تهاتر ۳۶ – ۳۱

– اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ ۴۰ – ۳۷

• ساختار و محتوا ۷۷ – ۴۱

– مقدمه‌ ۴۲ – ۴۱

– تشخیص‌ صورتهای‌ مالی‌ ۴۷ – ۴۳

– دوره‌ گزارشگری‌ ۴۸

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱

نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه)

شماره‌ بند

– به موقع‌ بودن‌ ۴۹

– ترازنامه‌ ۵۷ – ۵۰

اطلاعاتی‌ که‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ می‌شود ۵۴ – ۵۰

اطلاعاتی‌ که‌ در ترازنامه‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا می‌شود ۵۷ – ۵۵

– صورت‌ سود و زیان‌ ۶۷ – ۵۸

اطلاعاتی‌ که‌ در صورت‌ سود و زیان‌ ارائه‌ می‌شود ۶۳ – ۵۸

اطلاعاتی‌ که‌ در صورت‌ سود و زیان‌ یا در یادداشتهای‌ توضیحی‌ افشا می‌شود ۶۷ – ۶۴

– صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ و تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ ۶۸

– صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد ۶۹

– یادداشتهای‌ توضیحی‌ ۷۸ – ۷۰

ساختار ۷۳ – ۷۰

افشای‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ ۷۷ – ۷۴

سایر موارد افشا ۷۸

• تاریخ‌ اجرا ۷۹

• مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ ۸۰

•پیوست‌ : نمونه‌ای‌ از ساختار ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زیان‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱

نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و

بکار گرفته‌ شود.موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *