no-img
پارس یونی

ارائه رفتار سازمانی - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PPT
ارائه رفتار سازمانی
ppt
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید
52صفحه

ارائه رفتار سازمانی


بدون شک ارتباطات نقش مهمی در اثر¬بخشی مدیریت سازمان ایفا می¬کند و طرف دیگر سکه اینکه ، ارتباطات معمولاً به¬عنوان ریشه¬های واقعی همه مشکلات جهان است زیرا تراعهای خانوادگی، تعصبهای اخلاقی ، جنگ بین ملتها و شکلف نسلها و تعارض سازمانی و … از سوء ارتباطات می¬باشد. تنها کسی¬که از ارتباطات تحلیل دقیق نمود« هازی فایول» بود که به پل ارتباطی اشاره نمود. « چستر بارنارد» نیز به¬نحو قابل ملاحظه¬ای ارتباطات را یک پویایی مهم رفتار سازمانی معرفی نمود . هدف از ارتباطات ایجاد تغییرات لازم در رفتار و یا تغییر در شرایطی است که سازمان بر آنها کنترل دارد . بارنارد هفت عامل ویژه ارتباطات را که در ایجاد و نگهداری قدرت در سازمانها با اهمیت هستند را به شرح ذیل فهرست نمود :

۱- مجاری ارتباطی دقیقاً شناخته شوند .
۲- کانال ارتباطی مشخصی برای هر یک از اعضاء موجود باشد .
۳- مجاری ارتباطی کوتاه و مستقیم باشد .
۴- تمامی مجاری ارتباطی باید به¬طور طبیعی استفاده شود .
۵- ستاد ارتباطات دارای صلاحیت باشند .
۶- ضمن فعالیت سازمان ، خطوط ارتباطی نباید قطع گردند .
۷- هر ارتباط به¬طور رسمی معتبر باشد .
تعریف ارتباطات : عبارت است از انتقال مفاهیم اطلاعات که برای این¬منظور ، سمبلهایی را به کار می-برند و فرآیندی است بین افراد و وسیله¬ای است که هر فرد می¬تواند در دیگری نفوذ کند . هدف از ارتباطات به¬وجود آوردن تغییرات لازم در رفتار یا تغییر در آن¬دسته از شرایطی است که سازمان بر آنها کنترل دارد . در حقیقت می¬توان ادعا نمود که « شریان حیاتی » سازمان ،‌شبکه ارتباطات و خون جاری در آن « اطلاعات» می¬¬¬¬باشد . ارتباطات ممکن است یک¬طرفه یا دو طرفه باشد . در ارتباطات یک¬طرفه ، فرستنده بدون انتظار یا دریافت انتظار از طرف گیرنده ،‌ ارتباط برقرار می¬کند ولی هنگامی¬که گیرنده به فرستنده بازخورد دهد ارتباطات دو طرفه است . ارتباط یک¬طرفه هم از لحاظ اقتصادی به¬صرفه است و هم اثربخش¬تر می¬باشد و هم از نظر انضباط مناسبتر و هم دارای منافع سیاسی می¬باشد و درصورتیکه دقت بیشتر مورد نظر باشد ارتباط دو طرفه اساسی¬تر می¬باشد و لذا در اغلب موارد مدیران از هر دو نوع ارتباطات استفاده می¬نمایند ( چنانچه هر عاملی از تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده جلوگیری بعمل آورد مانع ارتباطات نامیده می¬شود )

{jfs 173}دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *