no-img
پارس یونی

آشنایی با مبانی و اصول تصفیه آب و پساب به روش اسمز معکوس - پارس یونی


پارس یونی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
آشنایی با مبانی و اصول تصفیه آب و پساب به روش اسمز معکوس
امتیاز 3.78 ( 9 رای )آشنایی با مبانی و اصول تصفیه آب و پساب به روش اسمز معکوس">
doc
۱۲ مرداد ۱۳۹۶
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان – خرید
107صفحه

آشنایی با مبانی و اصول تصفیه آب و پساب به روش اسمز معکوس


می دانید که آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است، دو عنصری که در دمای معمولی گاز هستند اما آب مایع است. جالب تر اینکه، هیدروژن در حضور اکسیژن می سوزد و آب تولید می شود اما در بسیاری موارد، از آب برای خاموش کردن آتش، استفاده می شود.
امروزه همه کشورهای جهان، آب را سرمایه ملی می دانند و پیش بینی می شود که علت اصلی درگیری ها و جنگ های آینده، آب خواهد بود و نیز در قرن آینده منابع آب شیرین، از چاه های نفت هم با ارزش تر خواهند بود. با وجود اینکه حدود ۸۰% از سطح زمین پوشیده از آب است پس چرا با این همه فراوانی آب همه نگران کمبود آن هستند؟
حقیقت این است که ۹۷% از آب های موجود شور هستند و ۲% از آب ها به صورت یخ های قطبی می‌باشند و فقط یک درصد از منابع آب جهان، شیرین و قابل استفاده هستند.
در پاره ای از فرآیندهای صنعتی، از آب به عنوان حلال یا ماده اولیه استفاده می شود. اما خاصیت مهم آب، Cp بالای آن است و به همین خاطر به عنوان واسطه انتقال حرارت، در بسیاری از صنایع به کار می رود. بنابراین اغلب کارخانه ها با آب سر و کار دارند ولی بسیاری از آنها مشکل ساز است. مهم تر آنکه انسان ها و دیگر موجودات زنده، بدون آب قادر به ادامه حیات نیستند.
بیشتر سطح زمین پوشیده از آب است. تخمین زده می شود که حدود ۴/۱ میلیارد کیلومتر مکعب آب در سطح زمین به صورت های گوناگون وجود دارد که بیشتر آن به صورت دریاها، اقیانوس ها و کوه‌های یخی است. بشر تقریبا ۱% کل آب روی زمین را مورد بهره برداری قرار می دهد که به صورت آب های سطحی (جویبارها، رودخانه ها و دریاها و دریاچه ها) و یا آب های زیرزمینی (چشمه‌ها، چاه ها) است. آب های سطحی، آب های شور و آب های زیرزمینی هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند که در زیر به آن ها اشاره می شود.

فهرست صفحه

مقدمه
– شناخت آب ۱۱
– منابع آب ۱۱
– ویژگی های آب ۱۲
– ۱- ویژگی آب های زیرزمینی ۱۲
– ۲- ویژگی آب های سطحی۱۳
– ۳- ویژگی آب های شور۱۲
فصل اول
ناخالصی های آب
۱-۱- ناخالصی های آب ۱۵
۱-۱-۱- مواد معلق ۱۶
۱-۱-۲- گازها ۱۶
۱-۱-۳- ناخالصی های یونی ۱۷
۱-۲- املاح محلول در آب ۱۸
۱-۲-۱- مس ۱۸
۱-۲-۲- روی ۱۹
۱-۲-۳- سرب ۱۹
۱-۲-۴- آرسنیک ۱۹
۱-۲-۵- آهن ۲۰
۱-۲-۶- منگنز ۲۰
۱-۲-۷- کادمیم ۲۱
۱-۲-۸- سلنیوم ۲۱
۱-۲-۹- آلومینیوم ۲۱
۱-۲-۱۰- کروم ۲۱
۱-۲-۱۱- جیوه ۲۱
۱-۲-۱۲- کلسیم و منیزیم ۲۲
۱-۲-۱۳- سیانور ۲۲
۱-۲-۱۴- کلرورها و سولفات ها ۲۲
۱-۲-۱۵- فلوئور ۲۳
۱-۲-۱۶- ید ۲۳
۱-۲-۱۷- آمونیاک، نیتریت و نیترات آنها ۲۳
۱-۳- شکل گزارش آنالیز آب ۲۴
۱-۴- بیان غلظت ناخالصی ها با واحدهای دیگر ۲۵
۱-۵- شاخص های مهم آب ۲۶
۱-۵-۱- شاخص های املاح محلول آب ۲۶
۱-۵-۱-۱- TDS یا غلظت املاح ۲۶
۱-۵-۱-۲- EC یا هدایت الکتریکی آب ۲۷
۱-۵-۱-۳- pH یا غلظت یون هیدروژن ۲۸
۱-۵-۱-۴- TH یا سختی کل آب ۲۹
۱-۵-۱-۵- شاخص قلیائیت آب ۳۰
۱-۵-۱-۵-۱- قلیائیت ساده ۳۱ ۱-۵-۱-۵-۲- قلیائیت کل ۳۳
۱-۵-۲- شاخص های مواد جامد معلق در آب ۳۳
۱-۵-۲-۱- TSS کل مواد جامد معلق ۳۴
۱-۵-۲-۲- CU یا شاخص رنگ ۳۴
۱-۵-۳- ناخالصی های آلی در آب ۳۵
۱-۵-۴- BOD یا اکسیژن خواهی بیولوژیکی ۳۵
۱-۵-۵- COD یا اکسیژن خواهی شیمیایی ۳۶
۱-۵-۶- TOC یا کل کربن آلی ۳۶
۱-۵-۷- TOD یا Th.O.D 37
۱-۵-۸- شاخص بهداشتی بودن آب ۳۷
۱-۶- لزوم تصفیه آب ۳۷
۱-۷- اثرات زیان بخش ناخالصی های آب ۳۸
۱-۸- هزینه های تصفیه آب ۳۹
۱-۹- مناسب نمودن آب ۴۱
فصل دوم
اصول تصفیه آب
۲-۱- روش های تصفیه آب ۴۳
۲-۲- هزینه تصفیه ۴۳
۲-۳- کیفیت آب تولیدی ۴۳
۲-۳-۱- تقطیر ۴۳
۲-۳-۲- رزین های تعویض یونی ۴۴
۲-۳-۳- اسمز معکوس ( RO membrane) 44
۲-۳-۴- الکترودیالیز ۴۴
۲-۴- کیفیت آب ورودی ۴۴
۲-۴-۱- تقطیر ۴۴
۲-۴-۲- رزین های تعویض یونی ۴۴
۲-۴-۳- اسمز معکوس ( RO membrane) 44
۲-۴-۴- الکترودیالیز ۴۴
۲-۵- موارد کاربرد ۴۵
۲-۵-۱- تقطیر ۴۵
۲-۵-۲- رزین های تعویض یونی ۴۵
۲-۵-۳- اسمز معکوس ( RO membrane) 45
۲-۵-۴- الکترودیالیز ۴۵
۲-۶- منشاء آب ۴۶
۲-۷- مزایای استفاده از فرآیندهای غشایی ۴۶
۲-۸- دستگاه تصفیه آب خانگی ۴۶
۲-۹- روش های تصفیه آب خانگی ۴۷
۲-۹-۱ – رزین های تبادل یون ۴۷
۲-۹-۲ – کربن اکتیو (زغال فعال) ۴۸
۲-۹-۳ – زئولیت ۴۸
۲-۹-۴ – فیلترهای سرامیکی ۴۸
۲-۱۰- دستگاه های تصفیه آب خانگی ۴۹
۲-۱۱- تصفیه آب به روش اسمز معکوس ۵۰
فصل سوم
اسمز معکوس
۳-۱- تاریخچه اسمز معکوس ۵۳
۳-۲- اساس کار اسمز معکوس ۵۴
۳-۳- تعاریف مهم در اسمز معکوس ۵۶
۳-۴- تکنولوژی اسمز معکوس ۵۷
۳-۵- نکاتی در مورد پمپ های فرآیند اسمز معکوس ۵۸
۳-۶- ساختار فیلتر اسمز معکوس ۵۹
۳-۷- تصفیه مقدماتی آب خوراک ۰ RO6
۳-۸- کارتریج فیلتر ۶۲
۳-۹- تئوری های حذف در فرآیند اسمز معکوس ۶۴
۳-۱۰- بررسی کارایی و اقتصادی سیستم اسمز معکوس در حذف نیترات از آب آشامیدنی ۶۶
۳-۱۰-۱- روش تحقیق ۶۶
۳-۱۰-۲- نتایج ۶۷
۳-۱۱- فرآیند اسمز معکوس ۷۱
۳-۱۲- فرآیندهای غشایی ۷۲
۳-۱۳- اصول نظری پدیده اسمز معکوس ۷۲
۳-۱۴- محاسبه فشار اسمزی ۷۴
۳-۱۴-۱- رابطه وانتف ۷۴
۳-۱۴-۲- روش فاکتور اسمزی ۷۷
۳-۱۵- تعریف غشا ۷۹
۳-۱۵-۱- غشاهای لوله ای ۸۱
۳-۱۵-۲- غشاهای حلزونی شکل ۸۱
۳-۱۵-۳- غشا های الیافی ۸۱
۳-۱۶- محاسبه شدت جریان عبوری از غشا ۸۲
۳-۱۷- محاسبه شدت جریان ماده حل شده از غشا ۸۲
۳-۱۸- مراحل مختلف تصفیه اسمز معکوس ۸۳
۳-۱۸-۱- تصفیه مقدماتی ۸۳
۳-۱۸-۱-۱- جداسازی ذرات جامد معلق موجود در آب ورودی ۸۳
۳-۱۸-۱-۲- حذف میکروارگانیزم ها ۸۳
۳-۱۸-۱-۳- تنظیم ۸۴
۳-۱۸-۱-۴- تنظیم دما ۸۵
۳-۱۸-۱-۵- کنترل عوامل رسوب کننده ۸۵
۳-۱۸-۲- افزایش فشار ۸۵
۳-۱۸-۳- اجزاء سیستم RO85
۳-۱۸-۴- مخازن تهیه محلول و تزریق کننده های اسید و فسفات ۸۵
۳-۱۸-۵- صافی کارتریج و کربن فعال ۸۶
۳-۱۸-۶- پمپ فشار قوی ۸۶
۳-۱۹- مدول ها ۸۶
۳-۲۰- موارد بررسی قبل از شروع کار سیستم RO87
۳-۲۱- مراحل و روش های اجرای اولیه سیستم RO89
۳-۲۲- ثبت خصوصیات اولیه عنصرهای غشایی ۹۱
۳-۲۳- ترتیب راه اندازی سیستم RO92
۳-۲۳-۱- آغاز به کار ۹۲
۳-۲۳-۲- خاموش کردن سیستم RO93
۳-۲۴- محافظت ۹۳
۳-۲۵- روش های محافظت ۹۴
۳-۲۵-۱- محافظت با بی سولفیت سدیم ۱ درصد ۹۴
۳-۲۵-۲- حافظت با ۵۶-PC 94
۳-۲۵-۳- محافظت با ۵۵-PC 95
۳-۲۵-۴- محافظت با فرمالدئید ۹۵
۳-۲۵-۵- محافظت با گلوتر آلدهید و دیگر آلدهید ها ۹۶
۳-۲۵-۶- محافظت با Perma claen 11-PC 96
۳-۲۶- ضد عفونی کردن سیستم RO96
۳-۲۷- بهره برداری از سیستم RO و عناصر غشایی ۹۹
۳-۲۸- انواع روش های پیش تصفیه ۱۰۴
۳-۲۸-۱- روش های پیش تصفیه حذف سیلیکا ۱۰۴
۳-۲۸-۲- روش های پیش تصفیه حذف مواد بیولوژیکی ۱۰۴
۳-۲۸-۳- روش های پیش تصفیه حذف مواد آلی ۱۰۴
۳-۲۸-۴- روش های پیش تصفیه جهت جرم گرفتگی آهن ۱۰۵
۳-۲۸-۵- روش های پیش تصفیه حذف ترکیبات آلومینیوم ۱۰۵
۳-۲۸-۶- روش های پیش تصفیه منگنز دی اکسید ۱۰۵
۳-۲۹- روش های جلوگیری از تخریب غشاها ۱۰۵
۳-۲۹-۱- جلوگیری از اکسیداسیون ۱۰۵
۳-۲۹-۲- جلوگیری از هیدرولیز ۱۰۵
۳-۳۰- هدف از پیش تصفیه۱۰۵
۳-۳۱- دلایل انجام پیش تصفیه ۱۰۶
۳-۳۲- شرایط مطرح برای گزینش پیش تصفیه ۱۰۶
مراجع ۱۰۷موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *