افق جدید فراخوانی می کند

علاقه خود را کسب کرده و یک کلاس آنلاین ثبت نام کنید
امروز برای لذت بردن از زندگی به طور کامل

شروع به کار رایگان
شکل 1
1.926
جلسات پایان یافته
3.092+
ثبت نام آنلاین
200
موضوعات تدریس شده
100%
میزان رضایت
درستش کن با مکس کوچ

4 قدم برای کسب درآمد ما همیشه
کمک یار شما
هستیم

04 مرحله

1
برای یک کلاس طبقه بندی مقدماتی CFDR ثبت نام کنید
کلاسهای مقدماتی CFDR که نام آنها با "101CF" به پایان رسیده است. اتمام این کلاس ها دانش و مهارت های اساسی را برای شما به ارمغان می آورد.
2
تمام موضوعات اجباری را در برنامه CFDR به پایان رساند
فراگیران باید این دوره ها را در مدت 3 سال به پایان برسانند. اتمام زودهنگام با فرایند تأیید سریعتر به آنها پاداش می دهد.
3
کلیه اسناد اساسی و مدارک مربوط به تکمیل را ارسال کنید
ما باید مشارکت شما را در تمام موضوعات موجود بررسی کرده و تمام نمرات و همچنین ارزیابی را برای درجه بندی گواهی شما جمع آوری کنیم.
4
از طریق ایمیل و نسخه الکترونیکی ، گواهینامه چاپ شده را دریافت کنید
پس از مراحل تأیید ، گواهینامه شما را با خط پستی در عرض یک هفته ارسال خواهیم کرد و همچنین نسخه الکترونیکی آن را به صندوق ورودی شما ارسال خواهیم کرد.

ثبت نام کنید تا یک مربی شوید

لطفا وارد شوید تا بتونید درخواست ارسال کنید!