شکل 3
خود را به قدرت آموزش مجهز کنید

اسرار را یاد بگیرید موفقیت زندگی به ,
این افراد کلید را دارند.​

لوئیک بوئیک
/ معلم خصوصی

من از چیدمان دروس و دروس آنها خوشحالم. آنها تحقیقات علمی را به روشهای مهم برای استفاده از زبان آموزان نشان می دهند.

مضامین فلورانس
/ ادمین چند کاربره

من فرد بسیار سختگیری هستم بنابراین همه چیز را به نظم و نظافت نیاز دارم. سپس ، من می توانم همه چیز را درست کنم و بدرخشم. بچه های مکس کوچ تازه منو گرفتند.

مینا کوچ
/ فریلنسری

من آزاد هستم که با سرعت خودم یاد بگیرم ، برنامه خودم را دنبال کنم و موضوعی را که می خواهم از برنامه درسی یاد بگیرم انتخاب کنم. پورتال عالی مطالعه برای افرادی مثل من.

ماندی باندی
/ متخصص آی تی

من باید گواهینامه مهارت انگلیسی بگیرم و من از چیدمان دروس و دروس آنها خوشحالم. آنها بازتاب تحقیق علمی هستند.

1.926
جلسات پایان یافته
3.092+
ثبت نام آنلاین
200
موضوعات تدریس شده
100%
میزان رضایت